Ποιοι μπορούν να πάρουν σύνταξη πριν τα 62 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Ποιοι μπορούν να πάρουν σύνταξη πριν τα 62 (ΠΙΝΑΚΕΣ)
Ακόμη και 5 ή και 10 χρόνια μπορούν να γλιτώσουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τις ΔΕΚΟ και τις Τράπεζες. Το κλειδί για να μπορέσει κάποιος να βγει νωρίτερα από τα 67 στη σύνταξη είναι να είναι παλιός ασφαλισμένος, προ του 1993 δηλαδή και να έχει 35 με 37 χρόνια εργασίας.

Γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν το ’93 στο ΙΚΑ και είχαν ανήλικο το 2012, γυναίκες στο ΙΚΑ με 33 έτη το 2012, άνδρες και γυναίκες με ασφάλιση πριν το ’83 και 35 έτη στο ΙΚΑ μέχρι το 2012 και πολλοί άλλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς περικοπή σύνταξης, με πλήρη δηλαδή, πριν τα 62 έτη.

Δημόσιο:

Με 35 έτη και πρόσληψη πριν το 1983

Έτη υπηρεσίας/Ηλικία συνταξιοδότησης

35 ως 18/8/2015 χωρίς όριο

35 ως 31/12/2015 58,6

35 το 2016 59

35 το 2017 59,6

35 το 2018 60

35 το 2019 60,6

35 το 2020 61

35 το 2021 61,6

35 το 2022 62 (με 40 έτη)

Με 37 έτη και πρόσληψη μετά το 1983 (25 έτη ως το 2010)

Έτη υπηρεσίας/Ηλικία συνταξιοδότησης

37 ως 18/8/2015 χωρίς όριο

37 ως 31/12/2015 55,11

37 το 2016 56,9

37 το 2017 57,8

37 το 2018 58,6

37 το 2019 59,5

37 το 2020 60.3

37 το 2021 61,2

37 το 2022 62 (με 40 έτη)

ΔΕΚΟ-Τράπεζες:

Μητέρες με 25 έτη και ανήλικο παιδί ως το 2012

Έτη και ηλικία ασφαλισμένης/Ηλικία συνταξιοδότησης

18/8 ως 31/12 2015 για ηλικία 50,52 και 55 55, 55 και 55,6 μήνες

2016 για ηλικία 50,52 και 55 56,9 μήνες, 56, 9 μήνες και 58

2017 για ηλικία 50,52 και 55 58,5 μήνες, 58,5 μήνες και 59,6 μήνες

2018 για ηλικία 50,52 και 55 60,2 μήνες, 60,2 μήνες και 61

2019 για ηλικία 50,52 και 55 61,10 μήνες, 61, 10 μήνες και 62,6 μήνες

2020 για ηλικία 50,52 και 55 63,7 μήνες, 63,7 μήνες και 64

2021 για ηλικία 50,52 και 55 65,3 μήνες, 65,3 μήνες και 65, 6 μήνες

2022 για ηλικία 50,52 και 55 67, 67 και 67 έτη

ΙΚΑ:

Με 10.800 ένσημα και 10.500 ως το 2011

Ηλικία και έτος συμπλήρωσης/Ηλικία συνταξιοδότησης

58 ως 18/8/2015 58

58 ως 31/8/2015 58,6

58 το 2016 59

58 το 2017 59,6

58 το 2018 60

58 το 2019 60,6

58 το 2020 61

58 το 2021 61,6

58 το 2022 62 (με 40 έτη)

Με 11.100 ένσημα (τα 10.500 το 2012)

Ηλικία και έτος συμπλήρωσης/Ηλικία συνταξιοδότησης

59 ως 18/8/2015 59

59 ως 31/8/2015 59,5

59 το 2016 59,9

59 το 2017 60,2

59 το 2018 60,6

59 το 2019 60,11

59 το 2020 61,3

59 το 2021 61,8

59 το 2022 62 (με 40 έτη)

Γυναίκες πριν το 1993 με ανήλικο το 2010 και 5.500 ένσημα

Ηλικία και έτος συμπλήρωσης/Ηλικία συνταξιοδότησης

55 ως 18/8/2015 55

55 ως 31/8/2015 56,6

55 το 2016 58

55 το 2017 59,6

55 το 2018 61

55 το 2019 62,6

55 το 2020 64

55 το 2021 65,6

55 το 2022 67

Γυναίκες πριν το 1993 με ανήλικο το 2011 και 5.500 ένσημα

Ηλικία και έτος συμπλήρωσης/Ηλικία συνταξιοδότησης

57 ως 18/8/2015 57

57 ως 31/8/2015 58,3

57 το 2016 59,6

57 το 2017 60,9

57 το 2018 62

57 το 2019 63,3

57 το 2020 64,6

57 το 2021 65,9

57 το 2022 67