Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας
Στον ανακαθορισμού του ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος για την ένταξη των ωφελούμενων στο πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων προχώρησε το ΙΚΑ.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε αναφέρει ότι για την υπαγωγή ωφελούμενων στο πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι (7.216,00) ευρώ ή το οικογενειακό, το ποσό των ένδεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ, όπως προβλέπει η παραπάνω διάταξη.

Οι παραπάνω οδηγίες έχουν εφαρμογή και για εκκρεμείς αιτήσεις ωφελούμενων που έχουν υποβληθεί μέχρι την κοινοποίηση του παρόντος.

Για τους ωφελούμενους για τους οποίους έχουν εκδοθεί εγκριτικές αποφάσεις, θα γίνουν έλεγχοι κεντρικά από την αρμόδια Διεύθυνση και θα ενημερωθούν τα αρμόδια Υποκαταστήματα και οι πάροχοι.