Μέχρι πότε η καταβολή εισφορών τρίτου διμήνου στον ΟΑΕΕ

Μέχρι πότε η καταβολή εισφορών τρίτου διμήνου στον ΟΑΕΕ
Εως την Δευτέρα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ θα μπορούν να κάνουν την καταβολή εισφορών 3ου διμήνου 2016 ενώ την ίδια ημέρα θα πρέπει να καταβληθούν οι δόσεις ρυθμίσεων.

Ο ΟΑΕΕ κάνει γνωστό ότι τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 3ου διμήνου 2016 είναι η Δευτέρα 01.08.2016.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν μέσω Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή):

- η μηνιαία δόση ρυθμίσεων Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015,

- η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την 30. 6. 2016 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Παρασκευή 29 .7.2016. Συνιστάται η εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), προκειμένου μέσω της πρόσβασης στον “Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου”, να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις πληρωμές τους.