Πως οι συνταξιούχοι θα γλιτώσουν την εισφορά υπερ ΟΑΕΔ

Πως οι συνταξιούχοι θα γλιτώσουν την εισφορά υπερ ΟΑΕΔ
Με τις διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€ ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλος, ο ΟΑΕΔ προέβη στο άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού όψεως με αριθμό Νο 040/006624-96 με επωνυμία «ΟΑΕΔ//ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ. ΟΡΓ. ΣΥΝΤΑΞ.» και με IBAN λογαριασμού «GR8801100400000004000662496» και κωδικό swift (BIC) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ETHNGRAA) προκειμένου να κατατίθενται τα ποσά που θα παρακρατούνται από τους συνταξιούχους.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι η διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους ΟΑΕΕ για τους οποίους παρακρατείται η εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, καθώς και ενώσεις προσώπων για τις οποίες παρακρατείται εισφορά. Επίσης προβλέπεται για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα. ενώ ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 ήτοι η 01.07.2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ