Πότε καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Πότε καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ
Μετά τα μέσα Ιουλίου προγραμματίζεται να πληρωθούν τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ σε περίπου 400.000 δικαιούχους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες είναι να έχει υποβληθεί στο Taxisnet μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουνίου το σχετικό έντυπο Α21 μαζί με την φορολογική δήλωση.

Όσοι έχουν τηρήσει αυτή την ημερομηνία θα εισπράξουν περί τις 20 Ιουλίου το επίδομα για το πρώτο 6μηνο του 2016, με συμψηφισμένη την προκαταβολή που δόθηκε τον Απρίλιο.

Όσοι δεν είχαν υποβάλει το Α21 μέχρι 26 Ιουνίου θα πληρωθούν, σύμφωνα με το Έθνος, στην επόμενη δόση, δηλαδή τον Σεπτέμβριο για το πρώτο 9μηνο του 2016 με εκκαθάριση της προκαταβολής Απριλίου.

Τα νέα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται στις οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

- Άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ).

- Παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κολέγια καθώς και σε ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά τον χρόνο φοίτησης και σε καμία περίπτωση πέραν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.

- Παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.