Πόσο θα μειωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί από αρχές Ιουλίου

Πόσο θα μειωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί από αρχές Ιουλίου
Στην τσέπη τους ένιωσαν τις αλλαγές που έγιναν στη φορολογική κλίμακα, εκατομμύρια εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που έλαβαν ή θα λάβουν μέχρι τις αρχές Ιουλίου τις αποδοχές του Ιουνίου.

Διαπίστωσαν ότι τα ποσά των μηνιαίων καθαρών αποδοχών τους, είναι μειωμένα, λόγω της έναρξης του υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με βάση τις νέες κλίμακες που νομοθετήθηκαν πρόσφατα (νόμος 4387/2016).

Ο ελάχιστος συντελεστής φόρου διαμορφώθηκε πλέον στο 22% και ισχύει για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ αντί 25.000 ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη κλίμακα, ενώ το ανώτατο ποσό της ετήσιας έκπτωσης φόρου μειώθηκε από τα 2.100 στα 1.900 ευρώ για όσους εργαζόμενους και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 1.900 ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

Για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα η ανώτατη ετήσια έκπτωση φόρου παρέμεινε στα 2.100 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο ποσό της έκπτωσης φόρου παρέχεται σε όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ετήσιες αποδοχές μέχρι 20.000 ευρώ.

Στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 25.000 ευρώ, ο συντελεστής φόρου αυξήθηκε από το 22% στο 29%, ενώ στο 29% (από 32%) διαμορφώθηκε ο συντελεστής και για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 25.001 έως τα 30.000 ευρώ.

Από τα 30.001 και μέχρι τα 40.000 ευρώ ισχύει συντελεστής φόρου 37% αντί 25%-32%. Στο υπερβάλλον των 40.000 ευρώ τμήμα του ετησίου εισοδήματος επιβάλλεται πλέον συντελεστής φόρου 45%, αντί 32%-42%.

Η έκπτωση φόρου των 1.900 - 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ.

Εισφορά αλληλεγγύης

Αλλαγές επήλθαν και στην κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που αποκτώνται εντός του 2016.

Η νέα κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, διαμορφώνεται ως εξής: συντελεστής 2,2% για ετήσιο εισόδημα από 12.001 ως 20.000 ευρώ, 5% από 20.001 ως 30.000 ευρώ, 6,5% από 30.001 ως 40.000 ευρώ, 7,5% από 40.001 ως και 65.000 ευρώ, 9% από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

Με βάση τις νέες κλίμακες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, οι μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις επιβάλλονται πλέον πάνω από το όριο των 617 ευρώ το μήνα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και πάνω από το ποσό των 720 ευρώ το μήνα για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, ενώ μέχρι τώρα επιβάλλονταν από τα 682 ευρώ το μήνα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και πάνω από τα 795 ευρώ το μήνα για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.

Οι μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις αυξάνονται για τους περισσότερους ιδιωτικούς υπαλλήλους που λαμβάνουν πάνω από 682 ευρώ το μήνα καθώς επίσης και για τους περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν πάνω από 720 ευρώ το μήνα.

Ο υπολογισμός των φορολογικών κρατήσεων με τις νέες επαχθέστερες φορολογικές κλίμακες ξεκίνησε ήδη (από τις αποδοχές Ιουνίου) για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ για τους συνταξιούχους ξεκινάει σταδιακά από αύριο (στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι συντάξεις στους δικαιούχους του ΙΚΑ και του Δημοσίου, στις 30 Ιουνίου στους δικαιούχους του ΝΑΤ και του ΚΕΑΝ και την 1η Ιουλίου στους δικαιούχους του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ).

Οι αυξήσεις στις μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις και οι ισόποσες μειώσεις στα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών, αφορούν:

-Τους ιδιωτικούς υπαλλήλους χωρίς προστατευόμενα τέκνα ή με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές πάνω από 617 ευρώ και μέχρι 1.900-2.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι αυτοί είδαν τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος να αυξάνονται έως και 19,50 ευρώ, οπότε τα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών, αυτά δηλαδή που πήραν «στο χέρι», είναι μειωμένα έως και 19,50 ευρώ.

-Τους ιδιωτικούς υπαλλήλους χωρίς παιδιά ή με 1-2 παιδιά και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 3.000 και μέχρι 3.600 ευρώ περίπου, οι οποίοι υπέστησαν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες προκάλεσαν μειώσεις έως και 48,71 ευρώ στις καθαρές αποδοχές τους.

-Τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά ή με 1-2 παιδιά και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 3.860 ευρώ, οι οποίοι είδαν τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης να αυξάνονται και αντιστοίχως τα καθαρά ποσά αποδοχών τους να μειώνονται σημαντικά.

-Τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά ή με 1-2 παιδιά και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 720 και μέχρι 2.250 ευρώ, για τους οποίους τα καθαρά ποσά μηνιαίων αποδοχών μειώθηκαν έως και 22,75 ευρώ.

πηγή: euro2day.gr