Εγκρίθηκε το δάνειο στο ΙΚΑ για να πληρωθούν συντάξεις

Εγκρίθηκε το δάνειο στο ΙΚΑ για να πληρωθούν συντάξεις
Μετά από την απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ αναφορικά με την αποδέσμευση συνολικού ποσού διακοσίων δέκα εκατομμυρίων ευρώ (210.000.000,00€) για τη χορήγηση έντοκου δανείου προς το ΙΚΑ, με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλου εγκρίνεται και τυπικά η χορηγηση του.

Το ΙΚΑ λαμβάνει το δάνειο ώστε να πληρωθούν οι συντάξεις από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου αποδέσμευση ποσού μέχρι 70.000.000€, από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ποσού μέχρι 40.000.000€ και από το ΤΑΠ-ΔΕΗ ποσού μέχρι 100.000.000€.

Το δάνειο χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 28/06/2016 έως 04/07/2016 και θα αποπληρωθεί εντόκως.