ΙΚΑ: Ψάχνει 210 εκατ. ευρώ για να πληρώσει τις συντάξεις

ΙΚΑ: Ψάχνει 210 εκατ. ευρώ για να πληρώσει τις συντάξεις
Πρόταση για εσωτερικό δάνειο ύψους 210 εκατ. ευρώ, ώστε να καταβληθούν οι συντάξεις στο τέλος του μήνα, εισηγείται η οικονομική υπηρεσία του ΙΚΑ, προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος που ξεκινάει σε λίγη ώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη εισήγηση, το δάνειο καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ρευστότητας του ΙΚΑ «κατά την πληρωμή ανελαστικών υποχρεώσεων». Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικές υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας προτείνουν να συμφωνηθεί η λήψη δανείου ύψους έως 100 εκατ. ευρώ από το ΤΑΠ ΔΕΗ, έως 70 εκατ. ευρώ από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου και έως 40 εκατ. ευρώ από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Το δάνειο θα είναι ολιγοήμερο, με την έννοια ότι θα χορηγηθεί από τις 28 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου και ο σκοπός του είναι να διενεργηθούν ομαλά οι πληρωμές. Ουσιαστικά, το δάνειο αναμένεται να ληφθεί για να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις οι συντάξεις του μηνός Ιουλίου, που είναι προγραμματισμένο να γίνουν στα τέλη Ιουνίου.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του ΙΚΑ τονίζει ότι για τη χορήγηση του παραπάνω ποσού, θα καταβληθεί επιτόκιο αντίστοιχο του ποσοστού απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο), όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα έξι ημερών.