Πότε δεν κόβεται η σύνταξη σε συνταξιούχους που εργάζονται

Πότε δεν κόβεται η σύνταξη σε συνταξιούχους που εργάζονται
Γλιτώνουν τη σύνταξή τους, η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται κανονικά, όσοι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, αναλάβουν μη μισθωτή απασχόληση σε κράτος – μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας και που αν ήταν στην Ελλάδα, θα ασφαλιζόταν από το φορέα ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση, ισχύει τόσο για συνταξιούχους λόγω γήρατος, όσο και για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας. Υπενθυμίζεται ότι γενικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του ΟΑΕΕ (ΠΔ 258/05), προβλέπεται ότι η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται αν συνταξιούχος γήρατος ή αναπηρίας αναλάβει άσκηση επαγγέλματος, που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος επιλέξει να απασχοληθεί σε κάποια από τις χώρες που εντάσσονται στις παραπάνω ενώσεις κρατών.