Πότε ενοποιούνται τα ασφαλιστικά ταμεία

Πότε ενοποιούνται τα ασφαλιστικά ταμεία
Παράταση 6 μηνών θα λάβει η ενοποίηση των ταμείων, ενώ τα ταμεία θα ενοποιηθούν σε μία ενιαία ενότητα και δεν "μετονομαστεί" το ΙΚΑ σε "Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης".

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο του νέου Ασφαλιστικού, το οποίο βρίσκεται σε τελική φάση επεξεργασίας προκειμένου να κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχει δύο βασικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο:

* Η συγχώνευση των ταμείων κύριας ασφάλισης θα γίνει από την 1.1.2017 (και όχι από την 1.1.2016). Ο ΟΓΑ θα ενταχθεί στο νέο υπερ-ταμείο το 2021 και όχι στον ίδιο χρόνο όπως τα άλλα ταμεία.

* Ο νέος "Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης" δεν θα προκύψει από την ένταξη των υφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ αλλά από την ένταξη όλων των υφισταμένων ταμείων κύριας ασφάλισης σε ένα εντελώς νέο υπερ-ταμείο κύριας ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, στο αρχικό ασφαλιστικό προσχέδιο προβλέπεται χαρακτηριστικά πως "το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί εφεξής το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται αυτοδίκαια από 1.1.2016 όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ρυθμίζονται στο άρθρο 19 κ.ε., με την εξαίρεση του ΝΑΤ και του ΟΓΑ που διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων".
Αυτή η αναφορά θα αλλάξει και θα προβλέπεται σε γενικές γραμμές πως όλοι οι φορείς κύριας ασφάλισης εντάσσονται στο νέο "Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης".

Συγχώνευση στις 1.7.2018 ζητεί το ΤΠΔΥ

Υπενθυμίζεται πως έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση πως τα Ταμεία Πρόνοιας (εφάπαξ) δεν θα ενταχθούν στον ΕΦΚΑ αλλά σε ένα ενιαίο φορέα με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μάλιστα, του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) έχει προτείνει στο Υπουργείο Εργασίας η συγχώνευση αυτή να γίνει από την 1η Ιουλίου του 2018, προκειμένου να μην διαταραχθεί η διαδικασία έκδοσης των εφάπαξ, για τις 30.000 αιτήσεις που έχουν γίνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, καμία εκ των οποίων δεν έχει ικανοποιηθεί έκτοτε.

Στελέχη του ΤΠΔΥ αναφέρουν πως αν δεν υπάρξει συγχώνευση με το ΕΤΕΑ μέχρι την 1.1.2017, τότε -δεδομένου ότι θα έχει διαμορφωθεί ο νέος τύπος υπολογισμού των εφάπαξ στα πλαίσια του νέου ασφαλιστικού νόμου- θα μπορεί να ξεκινήσει η απόδοση των συγκεκριμένων παροχών σε 2-3 μήνες.

Οι ίδιες πηγές, αναφέρουν πως η μείωση που θα υπάρξει στα εφάπαξ θα φτάσει τελικά στο 10%. Έτσι το μέσο εφάπαξ του δημοσίου θα πέσει από τα 30.000 ευρώ στα 27.000 ευρώ.

πηγή: capital.gr