"Παράθυρο" για τις συντάξεις όλων των δικαστικών - Ανοίγει ο χορός των διεκδικήσεων

"Παράθυρο" για τις συντάξεις όλων των δικαστικών - Ανοίγει ο χορός των διεκδικήσεων

Τι προβλέπει η απόφαση του Ελεγκτικό Συνεδρίου

Με επίσημη ανακοίνωσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο διευκρινίζει πως η απόφαση της Ολομέλειας για την επαναφορά των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, στα επίπεδα πριν από το 2012, είναι πιλοτική και δεν αφορά δηλαδή μόνο τους τρεις προσφεύγοντες πρώην ανώτατους δικαστές.

«Υπενθυμίζεται ότι με τις πιλοτικές δίκες ως οι ανωτέρω επιλύονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι διαφορές που αφορούν ειδικώς τον συγκεκριμένο διάδικο, το δικόγραφο του οποίου, φέροντας τα εν λόγω χαρακτηριστικά, έδωσε απλώς λαβή για την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων», τονίζεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο στο οποίο παράλληλα σημειώνεται ότι η πιλοτική αυτή απόφαση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εφαρμόζει την απόφαση του Μισθοδικείου. Όπως μάλιστα υπενθυμίζει η ανακοίνωση, το Μισθοδικείο « όταν δικάζει μεταξύ άλλων διαφορές από συντάξεις δικαστικών λειτουργών, συγκροτείται κατά πλειοψηφία από μη δικαστικούς λειτουργούς»

Η δημοσιοποίηση των τριών αποφάσεων (1330 έως 1332/2023), ανοίγουν το δρόμο για διεκδικήσεις εκατοντάδων δικαστικών λειτουργών που έχουν ήδη προσφύγει ή και άλλων που θα το κάνουν το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες εκκρεμούν ήδη περίπου 400 παρόμοιες προσφυγές συνταξιούχων δικαστών.

Νομικοί κύκλοι τόνιζαν μάλιστα πως όλοι οι συνταξιούχοι δικαστές (συνολικά γύρω στις 4.500) που βγήκαν στη σύνταξη είτε πριν είτε μετά το νόμο Κατρούγκαλου, μπορούν να ζητήσουν από τον ΕΦΚΑ κανονιστική πράξη για τον επαναϋπολογισμό των συντάξεών τους σε βάθος τριετίας. Τυχόν σιωπηρή άρνηση στο αίτημά τους, θα προσβάλλεται με έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπου αναμένεται ανάλογη θετική για αυτούς απόφαση.

Στην ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνεται πάντως ότι « η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διαγνώστηκε με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο».

Σύμφωνα με την άποψη της μειοψηφίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ι. Σαρμάς, θα χρειαστεί προθεσμία ενός έτους η κυβέρνηση για να προχωρήσει στην εκτέλεση της απόφασης λόγω του δημοσιονομικού κόστους που αυτή θα επιφέρει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ