Βρήκαμε τις περιοχές με τιμή ακινήτων κάτω από 1000 ευρώ - Η Κηφισιά είναι μια από αυτές

Βρήκαμε τις περιοχές με τιμή ακινήτων κάτω από 1000 ευρώ - Η Κηφισιά είναι μια από αυτές

Ποιος θα το πίστευε ότι σε έναν κατάλογο με τις τιμές ζώνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής όπου η τιμή ζώνης δεν ξεπερνά το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ, η μοναδική εγγραφή που θα έβρισκε κάποιος από όλο τον Βόρειο Τομέα της Αττικής, θα ήταν αυτός της... Κηφισιάς. Και όμως, στην αναζήτηση που κάναμε, οι ζώνες ΙΖ και ΙΗ είναι εκεί με τιμές ανά μέτρο της τάξεως των 750-800 ευρώ το τετραγωνικό. Γεγονός είναι πάντως, ότι όσοι ψάχνουν για νεόδμητα σπίτια του 1000άρικου στο λεκανοπέδιο, θα δυσκολευτούν πλέον αρκετά. Ακόμη και στις υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, τα παραδείγματα μετριούνται στο δάχτυλο του ενός χεριού ενώ περισσότερες είναι οι πιθανότητες στα ανατολικά προάστια, στα δυτικά προάστια και στον Πειραιά. 

Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητικός αλλά ενδεικτικός. Έχει αρκετές εγγραφές στην Ανατολική Αττική και στην Δυτική Αττική. Από τα Βόρεια Προάστια, εντοπίζεται μόνο η Κηφισιά. Και στον κεντρικό τομέα, μόνο στο 4ο διαμέρισμα στην Ζ ζώνη εντοπίζεται μια τιμή των 950 ευρώ. Στον Νότιο Τομέα, ο Ταύρος κρατάει τιμές κάτω από 1000 ευρώ (και αυτός από την 5η ζώνη και πέρα). Όσο για τον Πειραιά, έμεινα μια ζώνη στην Δραπετσώνα, (η Β'), μια στο Κερατσίνι (η Ζ), δύο ζώνες στον Ρέντη και αυτό είναι όλο.

Είναι προφανής η επίδραση του βασικού επιχειρήματος των εκτιμητών: στην Αττική που το κόστος κατασκευής της οικοδομής ξεπερνά τα 800 ευρώ (με ανοδικές τάσεις) δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές περιοχές όπου η τιμή ενός νεόδμητου (σ.σ αυτό είναι η τιμή ζώνης) θα μπορεί να πέφτει εύκολα κάτω από τα 1000 ευρώ. Να λοιπόν ο κατάλογος με τις εγγραφές που είναι ασφαλώς λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.

ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΙΚΙΣΜΟΣΖΩΝΗ ΤΙΜΗ 2021
ΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝΙΓ 950
ΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝΙΔ 900
ΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝΑΧΑΡΝΩΝΙΑ 850
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑ 900
ΚΕΡΑΤΕΑΣΚΕΡΑΤΕΑΣΖΑΠΑΝΙΑΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ700
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΘΟΡΙΚΟΑ 1000
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΑΒΟ ΔΟΚΑΝΟΑ 1000
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΕ 1000
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΖ 850
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΗ 900
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΘ 850
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΙ 850
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΙΑ 850
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΒΑΡΝΑΒΑΒΑΡΝΑΒΑΑ 750
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΑ 950
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΜΑΡΑΘΩΝΟΣΑΝΩ ΣΟΥΛΙΟΝΑ 850
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΜΑΡΑΘΩΝΟΣΒΟΘΩΝ ΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ800
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΜΑΡΑΘΩΝΟΣΚΛΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣΑ 1000
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΜΑΡΑΘΩΝΟΣΚΛΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣΒ 950
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΜΑΡΑΘΩΝΟΣΚΛΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣΓ 950
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΜΑΡΑΘΩΝΟΣΣΥΝ. ΔΙΚΑΣΤ. ΥΠΑΛΑ 950
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥΑ 1000
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥΓ 750
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥΔ 750
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΟΥΒΑΡΑΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑΑ 1000
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΟΥΒΑΡΑΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑΒ 850
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΙ 1000
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΙΑ 1000
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΙΓ 1000
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΙΔ 950
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΙΕ 950
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΙΖ 950
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΙΗ 900
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΙΘ 950
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΙΣΤ 1000
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΚ 850
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΚΑ 800
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΚΒ 850
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣΣΤ 1000
ΩΡΩΠΟΥΑΦΙΔΝΩΝΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ)Γ 800
ΩΡΩΠΟΥΚΑΛΑΜΟΥΚΑΛΑΜΟΥΓ 850
ΩΡΩΠΟΥΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥΒ 900
ΩΡΩΠΟΥΜΑΛΑΚΑΣΗΣΜΑΛΑΚΑΣΗΣΑ 850
ΩΡΩΠΟΥΜΑΛΑΚΑΣΗΣΜΑΛΑΚΑΣΗΣΒ 950
ΩΡΩΠΟΥΜΑΛΑΚΑΣΗΣΜΑΛΑΚΑΣΗΣΓ 800
ΩΡΩΠΟΥΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥΑ 850
ΩΡΩΠΟΥΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥΒ 750
ΩΡΩΠΟΥΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥΑ 950
ΩΡΩΠΟΥΣΥΚΑΜΙΝΙΟΥΣΥΚΑΜΙΝΙΟΥΑ 900
ΩΡΩΠΟΥ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥΘ 950
ΩΡΩΠΟΥ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥΙ 900
ΩΡΩΠΟΥ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥΣΤ 900
ΩΡΩΠΟΥΩΡΩΠΙΩΝ ΩΡΩΠΟΥΑ 750
ΚΗΦΙΣΙΑΣΚΗΦΙΣΙΑΣΚΗΦΙΣΙΑΣΙΖ 800
ΚΗΦΙΣΙΑΣΚΗΦΙΣΙΑΣΚΗΦΙΣΙΑΣΙΗ 750
ΚΗΦΙΣΙΑΣΚΗΦΙΣΙΑΣΚΗΦΙΣΙΑΣΚ 950
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΓ 850
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΔ 900
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΕ1 600
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΕ2 700
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΕ3 700
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΖ 800
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΗ 850
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΣΤ 700
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΓΚΟΡΥΤΣΑΑΝΕΑ ΕΝΤΑΞΗ900
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕ 900
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΖ 1000
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΗ 850
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΘ 800
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΙ 800
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΙΑ 800
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΙΒ 800
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΙΓ 800
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΙΔ 800
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΙΕ 800
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΛΕΥΣΙΝΑΣΣΤ 850
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣΔ 850
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣΕ 850
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΕΡΥΘΡΩΝΕΡΥΘΡΩΝΑ 850
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΕΡΥΘΡΩΝΕΡΥΘΡΩΝΒ 800
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΣΓ 800
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΣΔ 800
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΣΕ 800
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΣΖ 750
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΣΗ 850
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΣΘ 850
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΣΙ 800
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΜΑΝΔΡΑΣΜΑΝΔΡΑΣΣΤ 750
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΟΙΝΟΗΣΟΙΝΟΗΣΑ 750

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ