Πέφτουν στην αγορά τα 800 εκατ. ευρώ του "Εξοικονομώ- αυτονομώ" - Η υπόμενη υποχρέωση των ιδιοκτητών

Οι προθεσμίες για την υποβολή των δικαιολογητικών προκειμένου να προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις - Τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες

Πέφτουν στην αγορά τα 800 εκατ. ευρώ του "Εξοικονομώ- αυτονομώ" - Η υπόμενη υποχρέωση των ιδιοκτητών

Στο επόμενο στάδιο μπαίνει το πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτνομώ". Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τις πολυκατοικίες -τη μοναδική κατηγορία στην οποία υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι πόροι- θα ανοίξει από τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν έναν μήνα στη διάθεσή τους για να καταθέσουν τα απαιτούμενα έγγραφα ενώ μετά τους σχετικούς ελέγχους θα ανάψει το πράσινο φως για να προχωρήσουν οι εργασίες συνολικού ύψους άνω των 800 εκατ. ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα. 

Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, και ώρα 10.00 στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας.

Σύμφωνα και με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία τριάντα (30) ημερών κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση» υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.

Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για Πολυκατοικίες στην πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμη ως την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 14.00. Με το πέρας της περιόδου υποβολής δικαιολογητικών, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ