Έως τις 31 Μαρτίου η ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα»

Έως τις 31 Μαρτίου η ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα»

Τρεις μήνες παρατείνεται το χρονικό περιθώριο για τους οφειλέτες προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων με υποθήκη την α΄κατοικία - πρόγραμμα «Γέφυρα»- με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

επεκτείνεται η προθεσμία επίτευξης ρύθμισης δανείων μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων και οφειλετών δυνάμει του προγράμματος «Γέφυρα»

μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής επιμέρους διαδικασιών του ν.473 8/2020 (ρύθμιση χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης).

Βασικός στόχος είναι να αρθεί η αβεβαιότητα που επικρατούσε στα νοικοκυριά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος μετά και τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για οφειλέτες που είναι επιλέξιμοι να ρυθμιστούν πρώτα και κατόπιν να ξεκινήσει η κρατική επιδότηση.

Παράλληλα, οι δανειολήπτες που είναι επιλέξιμοι μέσω του προγράμματος, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής πληρωμής μηνιαίων δόσεων, στην περίπτωση που αυτή δεν ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ