ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 12% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Ιούλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 12% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Ιούλιο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), τον Ιούλιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 12,0%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία, για τον μήνα Ιούλιο 2020, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούλιο 2020, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.116 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 479,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.248,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 3,8% στην επιφάνεια και κατά 7,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2020 ανήλθαν σε 2.102 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 475,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.226,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 9,7% στην επιφάνεια και κατά 17,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούλιο 2020, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 14 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 21,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούλιο 2020, είναι 1,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2019 έως τον Ιούλιο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 18.761 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.107,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 18.030,6 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2018 - Ιουλίου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 18,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,0% στην επιφάνεια και κατά 17,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2019 - Ιουλίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 19,0% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 19,5% στην επιφάνεια και κατά 21,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2018 - Ιουλίου 2019.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,0%.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 15,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,4% στην επιφάνεια και κατά 18,1% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2019.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 20,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ