ΕΝΦΙΑ: Οι τελικές ημερομηνίες για παραλαβή ειδοποιητηρίων και πληρωμή του φόρου

Την Παρασκευή ξεκινά η ανάρτηση - Σε πέντε δόσεις (μια διπλή και τέσσερις μονές) η φετινή πληρωμή του φόρου

ΕΝΦΙΑ: Οι τελικές ημερομηνίες για παραλαβή ειδοποιητηρίων και πληρωμή του φόρου

Από την Παρασκευή θα αρχίσουν να αναρτώνται στο Taxis τα ειδοποιητήρια του φετινού ΕΝΦΙΑ. Όσο για τον φόρο, θα πληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις –από Οκτώβριο μέχρι και Φεβρουάριο του 2021- με τη διαφορά ότι η πρώτη δόση θα είναι «διπλή». Όπως είπε πριν από λίγο στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Οικονομικών, για την πληρωμή του φόρου θα επιλεγεί λύση αντίστοιχη με αυτή που δόθηκε στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Έτσι, φορολογούμενος που θα πρέπει φέτος να καταβάλλει ΕΝΦΙΑ 600 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει 200 ευρώ μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου ενώ από εκεί και πέρα θα πληρώνει 100 ευρώ ανά μήνα στις εξής ημερομηνίες:

 • 200 € ΕΩΣ 30/10
 • 100 € ΕΩΣ 30/11
 • 100 € ΕΩΣ 31/12
 • 100 € ΕΩΣ 29/01/2021
 • 100 € ΕΩΣ 26/02/2021

Η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα προϋποθέτει νομοθετική ρύθμιση η οποία αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. Όσον αφορά στο ύψος του φόρου, οι ιδιοκτήτες θα έχουν φέτος "σύμμαχο" τις ακόλουθες πέντε διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την επιβάρυνση ακόμη και κατά 100%

Πέντε διατάξεις –οι δύο εκ των οποίων έχουν ημερομηνία λήξεως φέτος- θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώσουν λιγότερο ή και καθόλου ΕΝΦΙΑ. Με την παράταση των εκπτώσεων από 10% εώς 30% στο σύνολο του «λογαριασμού» η οποία θα ισχύσει και για φέτος, με την προσθήκη της διάταξης που απαλλάσσει πλήρως τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018 και για το 2020 αλλά και με την θέσπιση καινούργιας απαλλαγής για τους κατοίκους των μικρών νησιών, οι ευνοϊκές διατάξεις μείωσης ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, αυξάνονται πλέον σε πέντε και είναι οι εξής:

 • Προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για φορολογούμενους που οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους έχουν αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ. Η ίδια πλήρης απαλλαγή ισχύει με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους φορολογούμενους που έχουν τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.
 • Προβλέπεται έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ σε φορολογούμενους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και συνολική επιφάνεια κτισμάτων μέχρι 150 τ.μ. εφόσον η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
 • Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων, βάσει των ως άνω δηλώσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται στα νησιά αυτά.
 • Ειδικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται τα ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί έως τις 31.12.2020, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου.
 • Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:
  α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
  β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),
  γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
  δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και
  ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
  Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ