Αύξηση στις ρυθμίσεις δανείων πρώτης κατοικίας

Αύξηση στις ρυθμίσεις δανείων πρώτης κατοικίας

1.026 πολίτες έχουν ήδη λάβει έγκριση της Κρατικής επιδότησης - η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει την επιδότηση μέσα σε 1 μήνα, αφότου ο πολίτης αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του Νόμου

Συνεχίζεται η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία (Ν. 4605/2019).

Αθροιστικά από 1/⁠7/⁠2019 μέχρι 30/⁠04/⁠2020:

3.784 αιτήσεις πολιτών έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες - διαχειριστές δανείων.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 201 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 5,61%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 586 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 18,32%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 2.416 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 176,61%.

1.758 προτάσεις ρύθμισης χρέους έχουν δοθεί από τράπεζες - διαχειριστές δανείων και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων, με προθεσμία τον 1 μήνα.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν από τις τράπεζες 40 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 2,33%.
Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, έγιναν 230 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 15,05%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, έγιναν 1.356 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 337,31%.

1.077 προτάσεις ρύθμισης έχουν αποδεχθεί οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των 681 υπολοίπων (ο πολίτης αφού λάβει την πρόταση ρύθμισης χρέους και τη σχετική σύμβαση από την τράπεζα - διαχειριστή δανείων, έχει προθεσμία 1 μήνα για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε προχωρά παρακάτω η διαδικασία, στην επιδότηση)

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 33 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 3,16%.

Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 247 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 29,76%.

Συγκριτικά με τις 31/12/2019, δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης 953 πολίτες, ήτοι αύξηση κατά 768,55%.

1.026 πολίτες έχουν ήδη λάβει έγκριση της Κρατικής επιδότησης (η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εγκρίνει την επιδότηση μέσα σε 1 μήνα, αφότου ο πολίτης αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του Νόμου)

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 37 νέες Κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 3,74%.

Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 272 νέες Κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 36,07%.

Συγκριτικά με τις 31/12/2019, εγκρίθηκαν 963 νέες επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 1.528,57%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ