ΥΠΕΝ: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

ΥΠΕΝ: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Tις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και επισήμως το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα κατατεθεί ως τις 10 Μαρτίου και θα περιλαμβάνει εναρμόνιση με την νεώτερη κοινοτική νομοθεσία, αλλαγές στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης και περιγραφή της μακροχρόνιας στρατηγικής για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος που προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία θα ανακαινίζονται κατά μέσο όρο 60.000 κτίρια ετησίως.

Αυτά προκύπτουν από την ομιλία της γγ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου, την Τετάρτη σε ημερίδα που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα για την χώρα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι η εναρμόνιση με την αναθεωρημένη οδηγία 2018/844 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως σε βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων», ανέφερε η κ. Σδούκου.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα κατατεθεί η μακροχρόνια στρατηγική για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος που θα αποτυπώνει όλα τα μέτρα και τις απαιτούμενες ενέργειες για τον τομέα αυτό και αποτελεί κριτήριο αιρεσιμότητας, που σημαίνει ότι αποτελεί προϋπόθεση για να αποδεσμευτούν κονδύλια από το επόμενο ΕΣΠΑ (2021-2027) για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η γγ του ΥΠΕΝ, έχει τεθεί ως στόχος έως το 2030 το 15% των κατοικιών να έχει ανακαινιστεί ή να έχει αντικατασταθεί από νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ο συνολικός αριθμός κτιρίων που πρέπει να ανακαινιστούν υπολογίζεται σε περίπου 600.000. Επομένως, κάθε χρόνο θα αναβαθμίζονται ενεργειακά ή θα αντικαθίστανται από νέα ενεργειακά αποδοτικότερα, κατά μέσο όρο 60.000 κτίρια ή κτιριακές μονάδες. Συνολικά, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας κατά 8 δισ. ευρώ και στη δημιουργία και διατήρηση 22.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

«Πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια, να δώσουμε περισσότερα και διαφορετικά κίνητρα, να καταστήσουμε ελκυστικότερες τις επενδύσεις στον τομέα της αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος», τόνισε η κ. Σδούκου, καθώς μέσω των δύο προγραμμάτων Εξοικονόμησης που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, έχουν αναβαθμιστεί περί τις 140.000 κατοικίες.

Τέλος, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και επισήμως το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία θα αποπληρώνονται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, εφόσον το έργο υλοποιηθεί σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ