ΕΤΕΑΕΠ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου

ΕΤΕΑΕΠ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ακινήτου

Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 30.000,00 €.

Με ανακοίνωσή του, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ενημερώνει σχετικά με τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 12 + 2 έτη ακινήτου ιδιοκτησίας του, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο μεγάρου επί της οδού Όθωνος 10 και Αμαλίας, στην Αθήνα, επιφάνειας 958,00 τ.μ.

Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 30.000,00 €.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ