Πλατφόρμα πρώτης κατοικίας: Σε 20 εβδομάδες, 20 ρυθμίσεις, 7 κρατικές επιδοτήσεις

Πλατφόρμα πρώτης κατοικίας: Σε 20 εβδομάδες, 20 ρυθμίσεις, 7 κρατικές επιδοτήσεις

Στην πλατφόρμα μπήκαν και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 48.040 χρήστες.

Κρατική επιδότηση σε 7 πολίτες έχει εγκριθεί στις 20 εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 14 Νοεμβρίου 2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 48.040 χρήστες.

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 32.060 χρήστες.

- Έχουν υποβληθεί 579 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

- Έχουν δοθεί 103 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

- Έχουν ήδη αποδεχθεί 20 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

- Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 7 πολίτες.