Στα… χαρακώματα ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για το επίδομα ενοικίου

«Μάχες» για το ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής – παζάρια για το ύψος του ενοικίου με αφορμή την υπογραφή του νέου μισθωτηρίου

Στα… χαρακώματα ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για το επίδομα ενοικίου

Ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσουν διαμάχες στις σχέσεις των ενοικιαστών με τους ιδιοκτήτες. Οι τελευταίοι εγείρουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να εισπράξουν το επίδομα στέγασης αλλά αυτές συνεπάγονται οικονομικό κόστος για τους ιδιοκτήτες. Η αναδρομική υποβολή του μισθωτηρίου μπορεί να εξασφαλίσει στον ενοικιαστή το δικαίωμα να εισπράξει το επίδομα αναδρομικά από την 1/1/2019. Ωστόσο, αναδρομική υποβολή σημαίνει και πρόστιμο 100 ευρώ για τον ιδιοκτήτη. Και αυτό είναι μόνο το ένα σκέλος του «πολέμου». Πολλοί ιδιοκτήτες, θέλοντας και αυτοί να κερδίσουν το κατιτίς τους από την όλη υπόθεση, ζητούν αναπροσαρμογή ενοικίου με αφορμή την κατάθεση του νέου μισθωτηρίου.

Τα δικαιώματα των ιδιοκτητών, σπεύδει να υπερασπιστεί και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων η οποία ζητά από την πολιτεία να μεσολαβήσει και να καταργήσει το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ώστε να αποφεύγονται διενέξεις στις σχέσεις με τους ενοικιαστές. Αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ σε σχετική επιστολή: «Ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων της ΚΥΑ Δ13οικ.10747/256 περί επιδότησης ενοικίου, πολλοί ενοικιαστές προκειμένου να την εισπράξουν, αξιώνουν από τους ιδιοκτήτες (εκμισθωτές) τη σύνταξη και υπογραφή αναδρομικών (από 1.1.2019) παρατάσεων των μισθωτικών συμβάσεων. Όμως η κατάθεση σήμερα, συμβάσεων παράτασης στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ με αναδρομική ισχύ από 1.1.2019, επισύρει πρόστιμα ύψους 100€ σε βάρος των εκμισθωτών, καθώς θεωρείται εκπρόθεσμη.

Θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι είναι κοινωνικά άδικο, να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες πρόστιμα προκειμένου να διευκολύνουν τους ενοικιαστές τους να εισπράξουν την επιδότηση ενοικίου»

Η ΠΟΜΙΔΑ, με την ίδια επιστολή, προχωρά και σε συγκεκριμένες επισημάνσεις:

1.Η αρχική μίσθωση κύριας κατοικίας έχει εκ του νόμου ελάχιστη τριετή διάρκεια, υποχρεωτική και για τα δύο μέρη ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο (άρθρο 2 παρ. 1 Νόμου 1703/1987 (ΦΕΚ Α145) & παρ. 5 του αρ. 1 του ν. 2235/1994).

2.Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, αν έχει λήξει το συμβόλαιο και ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο τότε θεωρείται ότι η μίσθωση έχει ανανεωθεί για αόριστο χρόνο (άρθρο 611 του Αστικού Κώδικα: «Η μίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν μετά την παρέλευση του χρόνου που συμφωνήθηκε ο μισθωτής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μίσθιο και ο εκμισθωτής το γνωρίζει και δεν εναντιώνεται»).

3.Εφόσον συνεπώς όλες οι ισχύουσες μισθώσεις έχουν αυτόματη τριετή αρχική διάρκεια και στη συνέχεια παρατείνονται σιωπηρά και αυτόματα επ΄αόριστο ενόσω οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν αντίρρηση, είναι παράνομη η επιβολή προστίμου για δήθεν παράλειψη καταχώρησης συμφωνίας παράτασης ήδη ισχύουσας και καταχωρημένης μίσθωσης.

4.Επιπλέον είναι σαφές ότι ουδεμία υφίσταται νομική υποχρέωση του εκμισθωτή να υπογράψει και καταχωρήσει οπωσδήποτε παράταση μιας μίσθωσης, ιδιαίτερα μάλιστα αν αποτέλεσμα θα είναι ο μεν ενοικιαστής να εισπράξει το επίδομα, ο δε ιδιοκτήτης να πληρώσει και πρόστιμο 100€ για αυτό.

Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε άμεσα με απόφαση ή εγκύκλιό σας ότι:

  1. Δεν απαιτείται νέα καταχώρηση στην ΑΑΔΕγια τις νεώτερες μισθώσεις, ήτοι όσες έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ με χρόνο έναρξης μετά την 1.10.2016. Πρόκειται για μισθώσεις που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη την τριετή νόμιμη διάρκειά τους και καλύπτουν ολόκληρο το διάστημα μέχρι την 30.9.2019.

2.Για τις παλαιότερες μισθώσεις, που έχουν συμπληρώσει την τριετία και έχουν ανανεωθεί σιωπηρά επ’ αόριστον, να μην επιβάλλονται πρόστιμα στους εκμισθωτές που καταχωρούν στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ την ανανέωσή τους, για όσο διάστημα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου.

3.Γενικότερα το εμπρόθεσμο της υποβολής στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, της παράτασης κάθε παλαιότερης μίσθωσης κύριας κατοικίας, θα πρέπει να κρίνεται με βάση την ημερομηνία της νέας συμφωνίας παράτασης και όχι την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου στην οποία ανατρέχει.

Μέχρι και σήμερα το πρωί, είχαν υποβληθεί πάνω από 200.000 αιτήσεις για το επίδομα στέγασης. Ωστόσο, μόλις οι 70.000 ενοικιαστές έχουν λάβει το πράσινο φως για την είσπραξη επιδόματος. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση περιμένει ότι θα αποδοθεί το ενοίκιο σε τουλάχιστον 300.000 άτομα, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ