Πατάνε... γκάζι για τον ΕΝΦΙΑ: Έτοιμα εντός του Αυγούστου τα εκκαθαριστικά

Ο τελικός λογαριασμός: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν σε σχέση με πέρυσι - Όλη η εικόνα για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Πατάνε... γκάζι για τον ΕΝΦΙΑ: Έτοιμα εντός του Αυγούστου τα εκκαθαριστικά

Τις διαδικασίες για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ επισπεύδουν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντός των επόμενων 24ωρων, η ΑΑΔΕ θα διακόψει τις υπηρεσίες που αφορούν σε μεταβολές στοιχείων ακίνητης περιουσίας (τροποποιητικά Ε9 κλπ) ώστε να προχωρήσει ο επανυπολογισμός του φόρου με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Τα καινούγια εκκαθαριστικά θα είναι έτοιμα μέσα στον μήνα και θα μπορούν να αναρτηθούν στη μερίδα του κάθε ιδιοκτήτη στο Taxisnet ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα πληρώσει. Η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης, εκπνέει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο μόνος λόγος για να καθυστερήσει η ανάρτηση είναι... πολιτικός αν και πλέον εκτιμάται ότι το γεγονός ότι θα υπάρξουν και κερδισμένοι -1,5 εκατομμύριο έχουν μείωση έναντι 946 χιλιάδων που θα έχουν αύξηση- μπορεί και να... βολεύει.

 

Ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση την ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η-1-2018. Παρά το γεγονός, όμως, ότι θα ληφθεί υπόψη η κατάσταση της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η-1-2018, ο προσδιορισμός των οφειλόμενων ποσών ΕΝΦΙΑ για όλους τους υπόχρεους θα γίνει με βάση τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων όπως αυτές διαμορφώθηκαν 5,5 μήνες αργότερα, από τις 12-6-2018, όταν έγινε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε μεγάλο αριθμό περιοχών της χώρας.

Στην πλειονότητα των περιοχών, ο κύριος ΕΝΦΙΑ του 2018 θα είναι ίδιος με πέρυσι, καθώς οι αντικειμενικές τιμές με βάση τις οποίες θα υπολογιστεί ο συγκεκριμένος φόρος είτε έχουν μεταβληθεί ελάχιστα (αυξήθηκαν ή μειώθηκαν σε ποσοστά χαμηλότερα του 10%) είτε παρέμειναν αμετάβλητες. Γενικά, ο αριθμός των φορολογουμένων που θα κληθούν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ ίδιο ή μειωμένο σε σύγκριση με πέρυσι φθάνει τους 5.446.143 ή το 85% του συνόλου των υπόχρεων φυσικών προσώπων, ενώ οι φορολογούμενοι που θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ θα είναι μόλις 946.671 ή το 15% του συνόλου των υπόχρεων. Αναλυτικά, οι μεταβολές στον φόρο σε σχέση με πέρυσι έχουν ως εξής:

Ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα είναι μειωμένος για 1.470.962 φυσικά πρόσωπα. Από τα φυσικά αυτά πρόσωπα:

 1. 893032 θα δουν στα εκκαθαριστικά τους μείωση έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο όρο)
 2. 351090 θα δουν τον ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 50-100 ευρώ
 3. 213483 θα δουν μείωση από 100-150 ευρώ στον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ.
 4. 13357 θα δουν μείωση πάνω από 500 ευρώ.

Για 3.995.181 φυσικά πρόσωπα (62% του συνόλου) δεν θα υπάρχει καμία μεταβολή στον φετινό ΕΝΦΙΑ.

Για 946.671 φυσικά πρόσωπα (15% του συνόλου) ο οφειλόμενος ΕΝΦΙΑ για το 2018 θα είναι αυξημένος. Από τα φυσικά αυτά πρόσωπα:

 1. 737709 θα δουν μια μικρή αύξηση στον ΕΝΦΙΑ, η οποία δεν θα ξεπερνά τα 50 ευρώ.
 2. 100161 θα δουν τον ΕΝΦΙΑ αυξημένο κατά 50,01 έως 100 ευρώ.
 3. 91466 θα διαπιστώσουν ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι αυξημένος κατά 100,01 έως 500 ευρώ.
 4. 17335 θα δουν μεγάλη αύξηση στον ΕΝΦΙΑ πάνω από 500 ευρώ.

Αντίστοιχα στα εκκαθαριστικά που θα λάβουν τα νομικά πρόσωπα θα υπάρχει:

 • αύξηση του ΕΝΦΙΑ άνω των 50 ευρώ στο 9%
 • αύξηση του ΕΝΦΙΑ έως 50 ευρώ στο 5%
 • καμία μεταβολή του ΕΝΦΙΑ στο 25%
 • μείωση του ΕΝΦΙΑ στο 61%.

Αλλαγές στον κύριο ΕΝΦΙΑ

Το ανώτατο όριο του 1ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2 ευρώ ανά τ.μ. αυξήθηκε από 500 σε 550 ευρώ ανά τ.μ. και έτσι περιορίστηκε στα 551 έως 750 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης που καλύπτει το 2ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2,8 ευρώ ανά τ.μ. Έτσι, σε περιοχές στις οποίες οι αντικειμενικές τιμές ζώνης των ακινήτων ανέρχονταν σε 500 ευρώ ανά τ.μ. και μετά από μια αύξηση 10% έφθασαν στα 550 ευρώ ανά τ.μ. οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών παρέμειναν στο 1ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ με αποτέλεσμα ο βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυξηθεί από τα 2 στα 2,8 ευρώ ανά τ.μ., αλλά να διατηρηθεί στα 2 ευρώ ανά τ.μ. Επιπλέον σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης παρέμεινε στα 550 ευρώ ανά τ.μ., ο κύριος ΕΝΦΙΑ του 2018 θα είναι μειωμένος για τους ιδιοκτήτες, καθώς τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιο χές αυτές «έπεσαν» από το 2ο στο 1ο κλιμάκιο υπολογισμού του φόρου, οπότε ο συντελεστής με βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο φόρος μειώθηκε αυτόματα από τα 2,8 στα 2 ευρώ ανά τ.μ.

Το ανώτατο όριο του 3ου κλιμακίου, στο οποίο αντιστοιχεί συντελεστής κύριου ΕΝΦΙΑ 2,9 ευρώ ανά τ.μ. αυξήθηκε από 1.000 σε 1.050 ευρώ ανά τ.μ. και έτσι περιορίστηκε στα 1.051 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ. το εύρος των τιμών ζώνης που καλύπτει το 4ο κλιμάκιο, στο οποίο ισχύει συντελεστής 3,7 ευρώ ανά τ.μ. Έτσι, σε περιοχές στις οποίες οι αντικειμενικές τιμές ζώνης των ακινήτων ανέρχονταν σε 800-1.000 ευρώ ανά τ.μ. και μετά την επιβολή αυξήσεων έφθασαν τα 1.050 ευρώ ανά τ.μ. οι ιδιοκτήτες των ακινήτων παρέμειναν στο 3ο κλιμάκιο υπολογισμού του κύριου ΕΝΦΙΑ με αποτέλεσμα ο βασικός συντελεστής του φόρου αυτού να μην αυξηθεί από τα 2,9 στα 3,7 ευρώ ανά τ.μ., αλλά να διατηρηθεί στα 2,9 ευρώ ανά τ.μ. Επιπλέον σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης παρέμεινε αμετάβλητη στα 1.050 ευρώ ανά τ.μ., ο κύριος ΕΝΦΙΑ του 2018 θα είναι μειωμένος για τους ιδιοκτήτες, καθώς τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές «έπεσαν» από το 3ο στο 2ο κλιμάκιο υπολογισμού του φόρου, οπότε ο συντελεστής με βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο φόρος μειώθηκε αυτόματα από τα 3,7 στα 2,8 ευρώ ανά τ.μ.

Για τους ιδιοκτήτες που πλήρωναν μέχρι πέρυσι και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ αυξήθηκε κατά 50.000 ευρώ, από τις 200.000 στις 250.000 ευρώ, το αφορολόγητο όριο του συγκεκριμένου φόρου. Στην κλίμακα του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, όπως ίσχυε πριν από την αύξηση του αφορολογήτου, εφαρμοζόταν συντελεστής φόρου 0,1% στο κλιμάκιο φορολογητέας αξίας από τα 200.000,01 έως τα 250.000 ευρώ και προέκυπτε φόρος 50 ευρώ. Τώρα πλέον στο κλιμάκιο αυτό αντιστοιχεί μηδενικό ποσό συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, οπότε όσοι φορολογούμενοι κατέχουν αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων εδαφικές εκτάσεις) συνολικής αντικειμενικής αξίας από 200.000,01 έως 250.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν φέτος τον συγκεκριμένο φόρο. Όσοι κατέχουν αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ θα πληρώσουν φέτος συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 50 ευρώ σε σύγκριση με το 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ