Το χρονοδιάγραμμα για τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Ειδική επιτροπή θα ορίσει νέες τιμές ζώνης

Το χρονοδιάγραμμα για τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να συσταθεί μια νέα επιστημονικής επιτροπή η οποία θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα να μαζέψει τις διαφορές των εκτιμητών προκειμένου να τις παραλάβει μετά η δευτεροβάθμια επιτροπή η οποία τελικά θα έχει και τον τελικό λόγο.

Η επιτροπή θα απαρτίζεται από στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ, της ΤτΕ, των εκτιμητών του Κτηματολογίου.

 


Η πρωτοβάθμια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών ολοκλήρωσε το έργο της συλλέγοντας όλες τις τιμές που κατέθεσαν οι εκτιμητές και έχει καταλήξει στις οριστικές τιμές σε πάνω από 9.600 ζώνες σε περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όσον αφορά στις υπόλοιπες περιοχές όπου δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τιμές, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τιμών που έδωσαν οι εκτιμητές. Για το λόγο αυτό συστήνεται και εντός της εβδομάδος η νέα επιτροπή.

Οι τιμές που θα αποφασίσει η νέα επιτροπή θα σταλούν αμέσως μετά στη δευτεροβάθμια επιτροπή, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές.

Οι νέες τιμές ζώνης εκτιμάται πως θα είναι αυξημένες στο σύνολο της Επικράτειας. Οι αυξημένες αντικειμενικές αξίες θα συμπαρασύρουν μία σειρά από φόρους με βασικότερο τον ΕΝΦΙΑ, τα τεκμήρια κατοικίας, το τεκμαρτό εισόδημα επαγγελματικής στέγης, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων, τους φόρους γονικών παροχών και κληρονομιών ακινήτων, τον φόρο δωρεάς ακινήτων, τα τέλη εγγραφής ακινήτων, κ.α..