Αποχή των δικηγόρων από υποθέσεις κτηματολογίου

Αποχή των δικηγόρων από υποθέσεις κτηματολογίου

Στο σχέδιο νόμου για την ανασυγκρότηση του Κτηματολογίου περιέχεται διάταξη για τη μετατροπή των δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή σε δημόσιους υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. Νομικών.

Την αποχή των δικηγόρων όλης της χώρας από υποθέσεις κτηματολογίου και χαρτογράφησης, καθώς και την αποχή των έμμισθων δικηγόρων της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» από τις παραστάσεις στα δικαστήρια και από την παροχή νομικών συμβουλών, λόγω των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για την ανασυγκρότηση του Κτηματολογίου, αποφάσισε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου για την ανασυγκρότηση του Κτηματολογίου περιέχεται διάταξη για τη μετατροπή των δικηγόρων που απασχολούνται με έμμισθη εντολή σε δημόσιους υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. Νομικών.

Αναλυτικότερα, στον νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που δημιουργείται συνιστώνται 63 θέσεις ΠΕ Νομικών, τις οποίες επιδιώκεται να καταλάβουν οι νυν δικηγόροι με έμμισθη εντολή. Οι δικηγόροι θα πρέπει να δηλώσουν εάν επιθυμούν να καταλάβουν τις νέες θέσεις με ταυτόχρονη απεμπόληση της δικηγορικής ιδιότητας ή εάν επιθυμούν να λάβουν τη νόμιμη αποζημίωση και να αποχωρήσουν από το φορέα, ενώ παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση 12 θέσεων δικηγόρων επί παγία αντιμισθία.

Ακόμη, η Ολομέλεια αναφέρει ότι «δημιουργείται έτσι, για πρώτη φορά, ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο που μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσει στην υπαλληλοποίηση όλων των δικηγόρων, που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».

Επίσης, αναφέρει η Ολομέλεια ότι σε σχετική γνωμοδότηση τεκμηριώνεται γιατί η προωθούμενη κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία καταλήγει σε αντιποίηση της δικηγορικής ιδιότητας.