Πώς η δουλειά από το σπίτι χτύπησε τα επαγγελματικά ακίνητα

Πώς η δουλειά από το σπίτι χτύπησε τα επαγγελματικά ακίνητα

Όσοι ασχολούνται με την αγορά ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα μέλλον, στο οποίο θα μπορούσαν να κλείνουν όλο και λιγότερες σημαντικές συμφωνίες για παραδοσιακά γραφεία

Τα μεγάλα, αποκλειστικής χρήσης γραφεία καθίστανται πλέον ένα μικρότερο μέρος της γενικής εικόνας μιας επιχείρησης καθώς οι εργαζόμενοι απομακρύνονται από το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας, δηλαδή την καθημερινή μετάβαση στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.

Για τους μεσίτες αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πρόβλημα, μια και το χαρτοφυλάκιό τους, που είναι γεμάτο με προσφορές σε κτίρια, καθίσταται παρωχημένο. Χρησιμοποιώντας, όμως, τα στοιχεία που προέρχονται από παγκόσμια ετήσια έρευνα που διενεργεί η εταιρεία Regus στο πελατολόγιό της, προκύπτει με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι μεσίτες να αναδιαμορφώσουν τις προσφορές τους ώστε να εκμεταλλευθούν την αυξανόμενη προτίμηση για ευελιξία στην εργασία καθώς και το πώς - και πού- εργαζόμαστε.

Σύμφωνα με έρευνα της Regus, του παρόχου ευέλικτων χώρων εργασίας, οι εταιρίες προσπαθούν να μειώσουν τον αριθμό και τον όγκο των χώρων που ενοικιάζουν.

Η έρευνα έδειξε ότι:

• Στους εργαζόμενους δεν αρέσει το παραδοσιακό γραφείο - όμως δεν τους αρέσει και να εργάζονται από το σπίτι. Είναι σημαντικό να είναι κανείς σε θέση να τους προσφέρει μια μέση λύση, δηλαδή έναν χώρο μεταξύ σπιτιού και γραφείου, ο οποίος θα συνδυάζει έναν σύντομο χρόνο για τη μετακίνησή τους και, παράλληλα, ευκολία πρόσβασης σε ένα περιβάλλον επαγγελματικό και προσαρμοσμένο για ομαδική εργασία.

• Το μέλλον της αγοράς ακινήτων είναι η πώληση έτοιμων εργασιακών χώρων - όχι απλά γραφείων. Η προσφορά ευέλικτων και κλιμακούμενων λύσεων καθώς και επιλογών για παραδοσιακές μακροχρόνιες μισθώσεις, θα καλύψουν τις ανάγκες των εταιριών και του προσωπικού τους.

• Η τεχνολογία θεωρούνταν πάντα ο «υποκινητής» της εξ αποστάσεως εργασίας. Όμως και η αλλαγή της πολιτιστικής συμπεριφοράς είναι εξίσου σημαντική: το 54% των υπαλλήλων υποστηρίζει ότι μερικές φορές η εταιρία τους επιτρέπει να εργάζονται από απόσταση ενώ το 70% ισχυρίζεται ότι η οργάνωση μιας εταιρίας για ευέλικτη εργασία είναι σημαντική. Σχεδόν το ένα τρίτο των εργαζόμενων θεωρεί ότι γίνεται πιο παραγωγικό όταν εργάζεται μακριά από το γραφείο

Όσοι ασχολούνται με την αγορά ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα μέλλον, στο οποίο θα μπορούσαν να κλείνουν όλο και λιγότερες σημαντικές συμφωνίες για παραδοσιακά γραφεία. Ή θα επενδύουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο και χρήμα για να εξασφαλίζουν δεκάδες μικρότερες συμφωνίες, που θα αντισταθμίσουν την αξία μιας παρελθούσης «μεγάλης» συμφωνίας. Υπάρχει όμως και μια τρίτη επιλογή: να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους ώστε να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα του εργασιακού χώρου και της αγοράς ακινήτων. Η προσφορά ευέλικτων και κλιμακούμενων λύσεων καθώς και επιλογών για παραδοσιακές μακροχρόνιες μισθώσεις, θα καλύψει τις ανάγκες των εταιριών και του προσωπικού τους.