Αναλυτικά η διαδικασία για όσους δεν έχουν δηλώσει ακίνητα

Αναλυτικά η διαδικασία για όσους δεν έχουν δηλώσει ακίνητα
Τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού εξόφλησης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και λοιπών φόρων ακίνητης περιουσίας σε όσους επιθυμούν να μεταβιβάσουν ακίνητα αλλά έχουν δεχθεί φορολογικό έλεγχο από τον οποίο έχει διαπιστωθεί ότι δεν δηλώθηκε τα τελευταία 5 έτη το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους καθορίζει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Πιτσιλή:

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει συντεθεί ή υποβληθεί δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) ή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ή για μέρος αυτής, αλλά έχει εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για τις ανωτέρω φορολογίες, αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιητικού για ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, το οποίο περιλαμβάνεται στην οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, είναι ο προϊστάμενος που είναι αρμόδιος για την έκδοση αυτής, μετά από αίτηση του φορολογουμένου. Η αυτή διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία του ακινήτου, κατόπιν ελέγχου, διαφοροποιούνται των δηλωθέντων.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο χορηγείται συμπληρωμένο στο φορολογούμενο ως πιστοποιητικό.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ