Ο γραφειοκρατικός γολγοθάς για μια μεταβίβαση ακινήτου –Πόσα βήματα χρειάζονται

Ο γραφειοκρατικός γολγοθάς για μια μεταβίβαση ακινήτου –Πόσα βήματα χρειάζονται
Πόσα χαρτιά, πόσες επισκέψεις σε υπηρεσίες του δημοσίου και πόσες αμοιβές σε επαγγελματίες απαιτούνται προκειμένου να αλλάξει χέρια ένα ακίνητο; Περισσότερα από 12 βήματα είναι η απάντηση η οποία καθιστά την Ελλάδα σε μια από τις πιο «γραφειοκρατικές» χώρες για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η διαδικασία μιας αγοραπωλησίας ή μιας γονικής παροχής, ξεκινάει πλέον από τον μηχανικό καθώς μόνο με τη δική του βεβαίωση (άρθρου 3 του ν. 4178/2013) μπορεί να προχωρήσει μια διαδικασία μεταβίβασης. Σε χιλιάδες περιπτώσεις, ο μηχανικός για να βάλει την υπογραφή του ζητά από τον ιδιοκτήτη να εντάξει το ακίνητο στη διαδικασία «τακτοποίησης». Από τον έλεγχο των σχεδίων που έχουν κατατεθεί στην πολεοδομία, έρχονται στην επιφάνεια όλες οι αλλαγές που υπάρχουν σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση του ακινήτου και η καταβολή του προστίμου γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση μονόδρομος. Υπάρχουν περιπτώσεις που καταλήγουν σε… αδιέξοδο. Για παράδειγμα, πολεοδομικές παραβάσεις που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας απαιτούν απόφαση της γενικής συνέλευσης για να προχωρήσουν κάτι που υπό τις σημερινές συνθήκες θεωρείται από εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο.

Δεύτερο ουσιαστικό εμπόδιο για τα σημερινά δεδομένα, είναι η εξασφάλιση φορολογικής ενημερότητας αλλά και ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία ζητείται από όποιον είναι επαγγελματίας ή από όποιον έχει χτίσει οικοδομή μέσα στην τελευταία 10ετία. Λόγω χρεών προς την εφορία –οι οφειλέτες έχουν φτάσει πλέον στα 4,4 εκατομμύρια σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών- η εξασφάλιση φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου, προϋποθέτει επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ καθώς ο έφορος πρέπει να διασφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου.

Πέρα από αυτά τα βασικά δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να μαζέψει και τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου με πιστοποιητικό μεταγραφής. Αν το ακίνητο έχει περιέλθει στην κατοχή του ιδιοκτήτη με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, τότε μπορεί να ζητηθεί πιστοποιητικό από την ΔΟΥ του γονέα - δωρητή - αποβιώσαντος ότι δεν οφείλεται φόρος γονικής παροχής - δωρεάς ή κληρονομίας αντίστοιχα. Σε περιπτώσεις κληρονομιάς, θα ζητηθεί και ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληροδότη.

2. Άδεια Οικοδομής και Σχεδιαγράμματα Πολεοδομίας (τοπογραφικό και κατόψεις ορόφων). Πολλές φορές, ειδικά αν το ακίνητο έχει κτιστεί μετά τις 14-3-1983 ζητείται το αντίγραφο της άδειας οικοδομής να είναι επικυρωμένο.

3. Αν μεταβιβάζεται ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο μετά το 1983 απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο του ακινήτου ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και αν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής απαιτείται και βεβαίωση ότι έχουν εξοφληθεί οι εισφορές σε χρήμα.

4. Φωτοτυπία ταυτότητος (και οι δύο πλευρές).

5. Φορολογική ενημερότητα. Η φορολογική ενημερότητα μπορεί να χορηγηθεί και μέσω Taxis. Αυτό για να συμβεί όμως, θα πρέπει να μην υπάρχουν καθόλου οφειλές: όχι μόνο να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά ούτε καν βεβαιωμένες υποχρεώσεις (π.χ από μια δόση ΕΝΦΙΑ).

6. Ασφαλιστική Ενημερότητα αν ο μεταβιβάζων είναι ή ήταν την τελευταία δεκαετία έμπορος ή μέλος εταιρείας ή αν κτίζει ή έκτιζε την τελευταία δεκαετία σπίτι.

7. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα του πωλουμένου ακινήτου την τελευταία διετία ή υπεύθυνη δήλωση προς την ίδια Δ.Ο.Υ ότι το ακίνητο δεν απέφερε εισοδήματα. Αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται απέφερε εισόδημα (ενοίκια ή γεωργικό εισόδημα) και το εισόδημα αυτό δηλώθηκε εκπρόθεσμα απαιτείται πιστοποιητικό από τη Δ.Ο.Υ του εισοδήματος του μεταβιβάζοντος ότι δηλώθηκε το εισόδημα αυτό έστω και εκπρόθεσμα.

8. Πιστοποιητικό Τ.Α.Π από τον δήμο όπου ευρίσκεται το ακίνητο για την έκδοση του οποίου χρειάζεται το συμβόλαιο του ακινήτου και μια απόδειξη της Δ.Ε.Η ή τοπογραφικό του οικοπέδου.

9. Βεβαίωση υποβολής δήλωσης του ακινήτου για τις υπό ένταξη στο Κτηματολόγιο περιοχές, ή Κτηματολογικό ή κτηματογραφικό απόσπασμα για τις περιοχές όπου το Κτηματολόγιο έχει κλείσει.

10. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας, δωρεάς, γονικής παροχής, αν ο τίτλος κτήσης είναι κληρονομία, δωρεά ή γονική παροχή, που έχει καταρτισθεί από 1η Ιανουαρίου 1985 και μετά.

11. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας ζητείται και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) για κτίσματα άνω των 50 τ.μ.

12. Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση μισθωτηρίου συμβολαίου αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ