Συνεχίζουν την κατηφόρα οι τιμές των ενοικίων

Συνεχίζουν την κατηφόρα οι τιμές των ενοικίων
Συνεχίζεται η «κατηφόρα» στις τιμές των ενοικίων όπως προκύπτει από το δελτίο τιμών καταναλωτών που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται, το ποσοστό μείωσης του μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2016 διαμορφώθηκε σε -0,8% (μείωση οκτώ δέκατα τοις εκατό) επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη τιμών καταναλωτή σημειώθηκε μείωση κατά 4,1% της ομάδας «Στέγαση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα ενοίκια κατοικιών, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υπηρεσίες κοινοχρήστων και στον ηλεκτρισμό. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα στερεά καύσιμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ