Στο τραπέζι "εδώ και τώρα" οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Στο τραπέζι "εδώ και τώρα" οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
Η αντίστροφη μέτρηση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων εμφανίζεται να έχει ξεκινήσει.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου συγκροτείται επιτροπή που θα υποβάλλει τις προτάσεις για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στην περιφέρεια Αθηνών. Η επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει να έχει υποβάλλει τις προτάσεις της μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2015.

Το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής προβλέπει ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 1.1.2017.

Έτσι, στο υπουργείο Οικονομικών η προετοιμασία για τον προσδιορισμό των νέων τιμών έχει ήδη ξεκινήσει προκειμένου οι αναπροσαρμογές θα τεθούν σε ισχύ εντός του 2016. Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο οι νέες τιμές να ισχύσουν για τον ΕΝΦΙΑ του 2016 ενώ καθοριστική είναι η σημασία τους για τον προσδιορισμό των ορίων προστασίας της πρώτης κατοικίας με βάση το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Μείωση των αντικειμενικών τιμών σημαίνει ότι περισσότεροι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας θα μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχει ήδη χαράξει το υπουργείο Οικονομικών, στόχος των αναπροσαρμογών είναι οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων να προσεγγίσουν τις εμπορικές τιμές τους.

Οι τελευταίες σημείωσαν μεγάλη πτώση από την έναρξη της κρίσης και μετά, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές της χώρας οι αντικειμενικές τιμές να βρίσκονται σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα από τις τιμές αγοράς δημιουργώντας στρεβλώσεις όχι μόνο στην λειτουργία της αγοράς αλλά και στη φορολόγηση των ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι στις περιοχές αυτές θα σημειωθεί μείωση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων και των φορολογικών βαρών των ιδιοκτητών ακινήτων.

Ωστόσο για το υπουργείο Οικονομικών το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης αλλά και η διασφάλιση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ στα επίπεδα του 2015. Δηλαδή οι όποιες αναπροσαρμογές και διορθώσεις αδικιών γίνουν στον ΕΝΦΙΑ του 2016 το συνολικό εισπρακτικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ίδιο με φέτος και να οδηγεί σε έσοδα ύψους 2,65 δισ ευρώ.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Συγκροτούμε την Επιτροπή του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει, για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της φορολογικής περιφέρειας Αθηνών, στην οποία ορίζουμε να μετέχουν οι εξής:

1. Ένας Προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) που ανήκει στη Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του

2. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του

3. Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής ή Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά χωρική αρμοδιότητα, με τον αναπληρωτή του

4. Ένας Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του

5. Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής ή Στερεάς Ελλάδας ή εκπρόσωπός του, κατά χωρική αρμοδιότητα, με τον αναπληρωτή του

6. Ένας Μηχανικός, εκπρόσωπος της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά χωρική αρμοδιότητα, με τον αναπληρωτή του

7. Ένας Εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.

Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη των δεδομένων της αγοράς των ακινήτων των περιοχών που εμπίπτουν στη φορολογική περιφέρεια Αθηνών και η σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να καθοριστούν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία τους.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση σε τόπο που ορίζεται από τον Πρόεδρό της.

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της και να έχει υποβάλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2015».