Συνεχίζουν την "κατρακύλα" οι τιμές των ακινήτων - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Συνεχίζουν την "κατρακύλα" οι τιμές των ακινήτων - Τι δείχνουν τα στοιχεία
Νέα πτώση της τάξης του 6,1% σημείωσαν οι τιμές των διαμερισμάτων το τρίτο τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα και παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, το α' και β' τρίμηνο του 2015 η μείωση διαμορφώθηκε σε 3,9% και 5,0% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5%.

Αναλυτικά, η μείωση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 6,7% για τα “νέα” διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 5,8% για τα “παλαιά” (ηλικίας άνω των 5 ετών).

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το σύνολο του 2014 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τα “νέα” και τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 6,5% και 8,1% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 6,8% στην Αθήνα, 5,8% στη Θεσσαλονίκη, 5,7% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 5,4% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το σύνολο του 2014 η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2013 ήταν 9,4%, 6,5%, 6,5% και 4,9% αντίστοιχα.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες κατά 6,0% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2014, ενώ με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το σύνολο του 2014 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 7,9% (ο δείκτης αστικών περιοχών, με βάση τον Ν. 4254/2014, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας κατά την μεταβίβαση ακινήτων).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

2014

2014

2015

γ΄

δ΄

α΄

β΄

γ΄

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,31

64,04

63,19

63,03

61,20

60,11

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-7,5

-6,9

-5,5

-3,9

-5,0

-6,1

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1. Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

66,76

66,23

65,55

65,20

63,11

61,79

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-6,5

-5,6

-5,4

-4,2

-6,1

-6,7

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

62,78

62,67

61,71

61,68

60,01

59,05

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-8,1

-7,7

-5,6

-3,7

-4,3

-5,8

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Αθήνα

Δείκτης τιμών (2007=100)

61,11

61,12

59,96

59,49

57,57

56,96

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-9,4

-9,0

-6,9

-4,9

-5,3

-6,8

2. Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών (2007=100)

60,51

59,51

59,03

59,45

57,83

56,07

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-6,5

-4,9

-5,9

-4,6

-5,5

-5,8

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών (2007=100)

67,18

66,82

65,96

65,97

64,27

63,00

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-6,5

-6,3

-5,4

-3,0

-5,4

-5,7

4. Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών (2007=100)

69,75

69,27

68,94

69,03

67,15

65,50

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-4,9

-4,2

-2,9

-2,6

-4,0

-5,4

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

Δείκτης τιμών (1997=100)

163,34

162,27

160,77

160,23

155,57

152,49

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-7,9

-7,7

-5,6

-3,8

-5,0

-6,0