Φθηνότερες οι μεταβιβάσεις ακινήτων εώς 120.000 ευρώ

Φθηνότερες οι μεταβιβάσεις ακινήτων εώς 120.000 ευρώ
Μειωμένο θα είναι από εδώ και στο εξής το κόστος μεταβίβασης ακινήτων και άλλων αξιών ύψους έως 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Νικόλαο Παρασκευόπουλο και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδη που δημοσιεύτεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τροποποιείται ηυπ’ αριθμ. 111376/31−12−2011 (Β΄13/2012) απόφαση με θέμα «Καθορισμός δικαιωμάτωνΣυμβολαιογράφων» ως εξής:

Στην παράγραφο 1 α) του άρθρου 1 η φράση «Γιαποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 1%» αντικαθίσταται με τη φράση «Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σεποσοστό 0,80%».

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 111376/31−12−2011 κοινήυπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ