Ποιοι (και μέχρι πότε) προστατεύονται από κατασχέσεις και εξώσεις

Ποιοι (και μέχρι πότε) προστατεύονται από κατασχέσεις και εξώσεις
Απαλλάσσονται οι οφειλέτες από τον… πονοκέφαλο της κατάσχεσης για ολόκληρη την προεκλογική περίοδο αλλά και για τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Με την 1η του απόφαση ως υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών ο Γιώργος Χουλιαράκης, από κοινού με τον υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, υπέγραψαν απόφαση με την οποία παρατείνουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου το «πέπλο προστασίας» που είχε αποφασιστεί να μπει τον Ιούλιο λόγω της επιβολής των capital controls.

H απόφαση τέθηκε ήδη από σήμερα σε ισχύ και προβλέπει τα ακόλουθα:

Αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών.

Αναστέλλεται επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας ή και μετά τη λήξη της».