ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Φεβρουάριο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Φεβρουάριο
Αύξηση σε ποσοστό 36,6% έφεραν στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Φεβρουάριο του 2015 τρεις περιφέρειες της χώρας (Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015 τομέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώραςμετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.083 οικοδομικές άδειες, πουαντιστοιχούν σε 243,5 χιλιάδες m2επιφάνειας και 1.083,8 χιλιάδες m3όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξησηκατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 49,8% στην επιφάνεια και κατά 51,2% στον όγκο, σεσχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. (Πίνακας 1)

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.074 οικοδομικέςάδειες, που αντιστοιχούν σε 222,2 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 972,3 χιλιάδες m3όγκου, παρουσίασε δηλαδή,αύξηση κατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 37,6% στην επιφάνεια και κατά 36,6% στονόγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. (Πίνακας 2)

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Φεβρουάριο 2015, στοσύνολο της χώρας, ανήλθε σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 21,3 χιλιάδες m2επιφάνειας και111,5 χιλιάδες m3όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τομήνα Φεβρουάριο 2015, είναι 10,3%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάρτιο 2014 έως τον Φεβρουάριο 2015, τομέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τιςεκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.418 οικοδομικές άδειες, πουαντιστοιχούν σε 2.679,8 χιλιάδες m2επιφάνειας και 11.579,6 χιλιάδες m3όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή,μείωση κατά 14,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,0% στην επιφάνεια και κατά 1,8% στονόγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014. (Πίνακας 3)

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2014 - Φεβρουαρίου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα,εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 13,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,4% στηνεπιφάνεια και αύξηση κατά 1,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2013 -Φεβρουαρίου 2014. (Πίνακας 4)

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τηνανωτέρω περίοδο, είναι 2,1%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο τηςχώρας, αύξηση κατά 1,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,6% στην επιφάνεια και κατά 30,9%στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2014.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 2,8% στοναριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 23,9% στην επιφάνεια και κατά 25,4% στον όγκο, σε σχέση με τηναντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ