Στόχος των ξένων επενδυτών η κτηματαγορά της Αθήνας (έρευνα)

Στόχος των ξένων επενδυτών η κτηματαγορά της Αθήνας (έρευνα)
Να και μια είδηση που έρχεται από διεθνή έρευνα και δεν κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση κάποιου οικονομικού μεγέθους.

Έρευναπου διεξήγαγε η ULI σε συνεργασίαμε την PricewaterhouseCoopers (PwC) κατατάσσει την Ελλάδαστην 5η θέση των προορισμών για επενδύσεις γης μέσα στο 2015.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα περισσότερων από 500 επαγγελματιών του κλάδου των ακινήτων, όπως θεσμικοί επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, στελέχη εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων και τραπεζικών στελεχών.

Βάσει αυτής, η Αθήνα πραγματοποίησε φέτος άλμα 23 θέσεων και βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα, έναντι της 28ης θέσης της περυσινής έρευνας. Οι επαγγελματίες του κλάδου θεωρούν πως η ελληνική πρωτεύουσα θα αποτελέσει «μαγνήτη» επενδύσεων ακινήτων, παρότι όπως επισημαίνουν αρκετοί ερωτηθέντες, η αγορά βρίσκεται ακόμη στον «προθάλαμο» της ανάκαμψης.

Στην αντίστοιχη έρευνα για το 2014, η ελληνική πρωτεύουσα είχε καταποντιστεί στην 28η θέση από άποψη επενδυτικού ενδιαφέροντος, κάτι που σημαίνει ότι για το 2015 οι εκτιμήσεις είναι απείρως πιο αισιόδοξες, εξ ου και η άνοδος 23 θέσεων στη σχετική κατάταξη.

Με βάση μια κλίμακα βαθμολόγησης από το 1 έως το 5 (5 = άριστα), η αγορά ακινήτων της Αθήνας βαθμολογείται με 3,71 αναφορικά με την ελκυστικότητα που προσφέρει ως προορισμός για απόκτηση ακινήτων και με 3,07 βαθμούς με βάση την ελκυστικότητά της για την ανάπτυξη ακινήτων. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται φέτος το Βερολίνο, ενώ ακολουθούν κατά σειρά το Δουβλίνο, η Μαδρίτη και το Αμβούργο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ULI, η έξοδος της Ελλάδας από την ύφεση ύστερα από έξι χρόνια, η πραγματοποίηση μιας σειράς επενδυτικών κινήσεων το 2014, κυρίως όσον αφορά την είσοδο στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ) και η στροφή των επενδυτών σε αγορές που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις αποτελούν τους βασικότερους λόγους που ανέβασαν την αγορά της Αθήνας στην πέμπτη θέση.