Όλα τα βήματα πριν σου βγάλουν το σπίτι στο σφυρί

Όλα τα βήματα πριν σου βγάλουν το σπίτι στο σφυρί
Το τελευταίο ανάχωμα για τους μη έχοντες είναι ο νόμος Κατσέλη, προκειμένου να σώσουν την κύρια και μοναδική τους κατοικία τα νοικοκυριά που δεν δύνανται αντικειμενικά να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Της Έφης Καραγεώργου.

Την 1η Ιανουαρίου κλείνει οριστικά και αμετάκλητα η ομπρέλα προστασίας από τους πλειστηριασμούς για τους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες.Για περίπου ακόμα ένα εξάμηνο -και μέχρι να ολοκληρωθεί το πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών- θα υπάρχει μία άτυπη παράταση της προστασίας.Στη συνέχεια ο κίνδυνος να χαθούν σπίτια με τη διαδικασία του πλειστηριασμού είναι μεγάλος.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που εφεξής θα αποτελεί τον μπούσουλα για τις ρυθμίσεις των «κόκκινων» οφειλών και τις αρχές που ορίζουν τον «συνεργάσιμο δανειολήπτη», προβλέπεται και η περίπτωση κατά την οποία, ο οφειλέτης δεν μπορεί να υπαχθεί για πραγματικούς και αντικειμενικούς λόγους σε καμία ρύθμιση.Τότε ο δανειστής έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του δανειολήπτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί μια πολυδάπανη και χρονοβόρα διαδικασία κινείται μόνον όταν οι τράπεζες δεν βλέπουν καμία ανταπόκριση από τον οφειλέτη.

Τα στάδια της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι τα ακόλουθα:

1ον.Η τράπεζα προχωρά στην έκδοση εκτελεστού τίτλου, δηλαδή διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση κλπ

Στη φάση αυτή ο δανειολήπτης μπορεί να προστατευτεί προχωρώντας σε άσκηση ανακοπής.

2ον.Η τράπεζα προχωρά στην επίδοσητου εκτελεστού τίτλου με επιταγή προς εκτέλεση (δηλαδή συνοδευτικό νομικό έγγραφο με το οποίο δηλώνεται η έναρξη της εκτέλεσης).

Και πάλι ο δανειολήπτης μπορεί να προστατευτεί ασκώντας ανακοπή.

3ον. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.Η τράπεζα αν δεν υπάρχει ήδη προσημείωση ή υποθήκη στο ακίνητο, προχωρά στην εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης.

4ον. Εγγραφή κατασχετήριας έκθεσης και κοινοποίηση στον οφειλέτη

Σημειώνεται ότι ακόμη κι αν δεν ευοδώσουν οι προηγούμενες ασκήσεις ανακοπής, ο δανειολήπτης μπορεί και πάλι να ασκήσει ανακοπή κατά της απόφασης.

5.Ορισμός διενέργειας πλειστηριασμού

Και πάλι ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή.

Ο πλειστηριασμός ορίζεται να λάβει χώρα σε συγκεκριμένη ημέρα και ολοκληρώνεται μόνον εφόσον βρεθεί υπερθεματιστής -όπως ονομάζεται ο υποψήφιος αγοραστής που θα «χτυπήσει» το ακίνητο-, στο τίμημα που περιγράφεται στην κατασχετήρια έκθεση ή σε όποιο έχει ορίσει το δικαστήριο.

Αν δεν βρεθεί υπερθεματιστής, επαναπροσδιορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού.

Και σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ο οφειλέτης προστατεύεται κάνοντας άσκηση ανακοπής (πχ. για την αξία του ακινήτου)