Δεν νομιμοποιούνται τα αμετακλήτως κατεδαφιστέα κτίσματα

Δεν νομιμοποιούνται τα αμετακλήτως κατεδαφιστέα κτίσματα
Τροπολογία με την οποία διευκρινίζεται πως τα αμετακλήτως κατεδαφιστέα κτίσματα δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση των αυθαιρέτων, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στην ίδια εξαίρεση υπάγονται και κτίσματα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί πράξη υπαγωγής (με υπολογισμό προστίμου και τυχόν κανονισμό των δόσεων που πρέπει να καταβληθούν) και δεν έχει καταβληθεί το σχετικό παράβολο.