Μείωση στις τιμές κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών

Μείωση στις τιμές κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών
Πτώση 3% κατέγραψαν οι τιμές υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών τον Ιούνιο του 2014, σε σχέση με πέρυσι, ενώ κατεγράφη μείωση 0,3% σε σχέση με τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, οι τιμές κατέγραψαν μείωση 2,3%.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του 2ου τριµήνου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριµήνου 2013, σηµείωσε µείωση 3,3%, ενώ σε σχέση με το 1ο φετινό τρίμηνο ήταν μειωμένος κατά 0,5%.

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με πέρυσι, παρουσίασε µείωση 2,5%.
Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του 2ου τριµήνου 2014, ήταν μειωμένος κατά 3,5% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2013 και κατά 0,5% σε σχέση με το 1ο φετινό τρίμηνο.

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο
δείκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, σηµείωσε µείωση 2,4%.