Τι και πώς θα πληρώσεις αν το Ε9 διορθώσεις

Τι και πώς θα πληρώσεις αν το Ε9 διορθώσεις
Οι διορθώσεις των λαθών που θα εντοπιστούν, θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του E9. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η εφαρμογή θα λειτουργήσει προς το τέλος Αυγούστου. Σε διορθώσεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, δεν θα επιβάλλονται ούτε πρόστιμα, ούτε προσαυξήσεις.  Μετά τη διόρθωση θα προκύψει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε ποιες περιπτώσεις θα διατάσσονται έλεγχοι.

Πληρωμή φόρου σε περίπτωση διόρθωσης:

Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

1. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι μηδενικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει ποσό για καταβολή (σ.σ επειδή για παράδειγμα κάποιος …ξέχασε να δηλώσει ένα ακίνητο), βεβαιώνεται το οφειλόμενο ποσό και καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν η βεβαίωση γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο φορολογούμενος θα μπορεί να πληρώσει σε τρεις δόσεις.

2. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι χρεωστικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει αύξηση του χρεωστικού αποτελέσματος, βεβαιώνεται η επιπλέον διαφορά και καταβάλλονται τα οφειλόμενα ποσά της αρχικής και της τροποποιητικής δήλωσης σε τόσες δόσεις ώστε η τελευταία θα λήγει πάντοτε στο τέλος Δεκεμβρίου.

3. Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι χρεωστικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει μείωση του χρεωστικού αποτελέσματος ή μηδενικό αποτέλεσμα, μειώνεται, με Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης, η αρχική βεβαίωση κατά το ποσό της διαφοράς (αρχικά οφειλόμενο ποσό-τελικά οφειλόμενο ποσό) και καταβάλλεται το εναπομένον υπόλοιπο. Δηλαδή παραμένει ο αριθμός των αρχικών δόσεων και μειώνεται αναλογικά το ποσό της κάθε μίας εξ αυτών.

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση της διορθωτικής δήλωσης προκύψει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ για τον ιδιοκτήτη, τότε η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ