Μεταβιβάσεις ακινήτων μόνο με πιστοποιητικό πληρωμής του φόρου για τα ακίνητα

 Μεταβιβάσεις ακινήτων μόνο με πιστοποιητικό πληρωμής του φόρου για τα ακίνητα
Η προσκόμιση του πιστοποιητικού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι ακίνητης περιουσίας της τελευταίας πενταετίας, είναι πλέον απαραίτητο προκειμένου να μπορούν να γίνουν πράξεις μεταβίβασης ακινήτων.


Όπως επισημαίνεται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε κάθε πώληση, δωρεά, γονική παροχή, κοκ. ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίζει στον συμβολαιογράφο το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
Διαφορετικά οι μεταβιβάσεις που θα γίνονται χωρίς το πιστοποιητικό αυτό θα θεωρούνται άκυρες, ενώ το ακίνητο δεν θα μπορεί να μετεγγραφεί στο Κτηματολόγιο ή να υποθηκευθεί.
Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δε μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
Η ΓΓΔΕ αναφέρει πως το σχέδιο συμβολαιογραφικού εγγράφου θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύεται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ χωρίς βέβαια την αναγραφή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού και την επισύναψη αυτού, ώστε, κατά τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου να συμπληρωθεί μόνο ο αριθμός αυτού και να επισυναφθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ