Κάμψη 16% στις οικοδομικές άδειες το Μάρτιο

Κάμψη 16% στις οικοδομικές άδειες το Μάρτιο
Πτώση 16% παρουσίασε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών το Μάρτιο, με την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα να μειώνεται κατά 16,3% τον ίδιο μήνα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Μάρτιος 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.023 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 187,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 803,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 16,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.010 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 180,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 776,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 16,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 4,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάρτιο 2014, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 27,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάρτιο 2014, είναι 3,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Απρίλιο 2013 έως το Μάρτιο 2014, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 15.431 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.897,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.792,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 21,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,7% στην επιφάνεια και κατά 17,9% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2013 - Μαρτίου 2014, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 21,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,3% στην επιφάνεια και κατά 18,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για ανωτέρω περίοδο, είναι 4,7%.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 24,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,1% στην επιφάνεια και κατά 17,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2013.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 25,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,9% στην επιφάνεια και κατά 17,0% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013.