Μόλις 917 οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν τον Ιανουάριο

Μόλις 917 οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν τον Ιανουάριο
Μόλις 917 οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν τον Ιανουάριο στο σύνολο της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 35,3% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το 12μηνο Φεβρουαρίου 2013-Ιανουαρίου 2014 σημειώθηκε μείωση 27,2%.


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Ιανουάριο 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 917 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 160,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 627,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 35,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,2% στην επιφάνεια και κατά 40% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 898 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 154,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 601,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 36,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,4% στην επιφάνεια και κατά 41,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Ιανουάριο 2014, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 19 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Ιανουάριο 2014, είναι 4,1%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2013 έως τον Ιανουάριο 2014, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 15.883 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.942,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.831,3 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 27,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,1% στην επιφάνεια και κατά 26,0% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουαρίου 2014 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 27,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,7% στην επιφάνεια και κατά 26,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ