Θες να διορθώσεις ηλεκτρονικά το Ε9; Κινδυνεύεις με φορολογικό έλεγχο

Θες να διορθώσεις ηλεκτρονικά το Ε9; Κινδυνεύεις με φορολογικό έλεγχο
Ύστερα από καθυστέρηση πολλών εβδομάδων το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί την ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας θα γίνουν οι διορθώσεις στα εκκαθαριστικά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2011, 2012 και 2013. Προσοχή όμως, υπάρχουν και παγίδες

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, όσοι προχωρήσουν στις ηλεκτρονικές διορθώσεις και από αυτές προκύψει μείωση του φόρου που έχει ήδη καταλογιστεί, είναι πολύ πιθανό να κληθούν για έλεγχο στην εφορία όπου θα πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά τους. Για παράδειγμα, αν κάποιο χωράφι εκ παραδρομής είχε συμπληρωθεί στον πίνακα 1 (όπου δηλώνονται τα εντός σχεδίου οικόπεδα) και όχι στον πίνακα 2, θα μπορεί να γίνει η διόρθωση. Λογικά, θα προκύψει νέα χαμηλότερη εκκαθάριση για τον φορολογούμενο. Αυτός είναι πολύ πιθανό να κληθεί να αποδείξει ότι πράγματι το οικόπεδο του είναι αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου.

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από σήμερα 16/10. Αν αυτό συμβεί, θα συμβεί μετά τις 14:00 καθώς ήδη η ΓΓΠΣ έχει εκδώσει ανακοίνωση που αναφέρει: «εν όψει της έναρξης υποβολής Τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 ετών 2011 και επομένων, η εφαρμογή "Υποβολή Δήλωσης στοιχείων Ακινήτων (Ε9)" δε θα είναι διαθέσιμη σήμερα, 16/10/2013 από 12:00 έως 14:00. Για τα μη Φυσικά Πρόσωπα η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη τη Δευτέρα, 21/10/2013».

Πόσο καιρό θα έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για να κάνουν τις διορθώσεις; Η υπουργική απόφαση παραπέμπει στην εγκύκλιο 1188 η οποία αναφέρει: «Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων».

Προσοχή και στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • 1. Η υποβολή τροποποιητικών (συμπληρωματικών – ανακλητικών) δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 και επομένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, μετά την έκδοση του αρχικού εκκαθαριστικού ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους.
  • 2. Ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση στην προηγούμενη υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.
  • 3. Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει σε εμφανιζόμενο πεδίο, στοιχεία που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή εμπραγμάτου δικαιώματος.
  • 4. Ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει την τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων, για διόρθωση της δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους, με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, ακόμα και στην περίπτωση που έχει υποβάλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές για την εκκαθάριση του ΦΑΠ λαμβάνεται υπόψη, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση.
  • 5. Η εκκαθάριση των δηλώσεων πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών, και ο φορολογούμενος λαμβάνει γνώση της νέας εκκαθάρισης με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δύναται να προβάλει και να εκτυπώσει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.
  • 6. Με τη χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής πραγματοποιείται και η υποβολή των εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει ηλεκτρονικές καταστάσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία των φορολογούμενων, για τους οποίους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.
  • 7. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αποβιωσάντων καθώς και οι αρχικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω απόκτησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο προηγούμενο, από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης, έτος, εφόσον δεν έχει συντεθεί περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου, υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.
  • 8. Με νεότερη απόφαση θα καθοριστούν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται δειγματοληπτικά οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των παραστατικών μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο της ορθής υποβολής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ