@ Το πρόστιμο για το αυθαίρετό σας

Το fpress.gr αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή σας. Αν εσείς θέλετε να προχωρήσετε σε τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας (με τη βοήθεια και του εργαλείου που παρουσιάζουμε) είναι πιθανό να χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη. Το fpress.gr εξασφάλισε τη συνεργασία των: Ευτύχη Κοντομάρη (Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.) τον οποίο μπορείτε να βρείτε: Τηλέφωνο 6944517418 ή στο email ekontomaris@ita.org.gr    και Βίκυς Σωφρονά την οποία μπορείτε να βρείτε: Τηλέφωνο 6936041525 ή στο email  vsofrona@hol.gr  Your browser does not support iframes.