ΔΙΜΕΑ: Κατασχέθηκαν 34.000 προϊόντα για παράνομο εμπόριο

ΔΙΜΕΑ: Κατασχέθηκαν 34.000 προϊόντα για παράνομο εμπόριο

Κατά το χρονικό διάστημα από 28.02.2022 έως και 07.03.2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 592 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 68 παραβάσεις που αφορούσαν το παράνομο εμπόριο

 

Τα αποτελέσματα της εβδομαδιαίας επιχειρησιακής δραστηριότητας της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 28.02.2022 έως και 07.03.2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 592 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 68 παραβάσεις που αφορούσαν το παράνομο εμπόριο. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛΥΤ) της ΑΑΔΕ και με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Κεντρική Μακεδονία.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 208.750 ευρώ για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του υπαίθριου εμπορίου (ν. 4849/2021) και του ν. 4712/2020 που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 «Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων».

Κατασχέθηκαν 27.097 τεμάχια απομιμητικών ειδών, τα οποία πωλούνταν από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop).

Επίσης, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 17.681 τεμάχια βιομηχανικών προϊόντων και μεταχειρισμένων ειδών (no name).

Τέλος, κατασχέθηκαν 500 κιλά οπωρολαχανικών που στερούνταν των νόμιμων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.

Ακόμη, το χρονικό διάστημα από 04-03-2022 έως και 07-03-2022 (ημέρες Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα) πραγματοποιήθηκαν 1.167 έλεγχοι από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700 ευρώ για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων κατά τα οριζόμενα στις ΚΥΑ 11974/25-02-2022 (Β’ 891), όπως ίσχυε έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00, και ΚΥΑ 13654/04-03-2022 (Β’1011) όπως ισχύει, και πιο συγκεκριμένα για μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ατόμων και κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων και μη χρήση μασκών προστασίας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με ε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ