Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές για 6μηνα έντοκα

Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές για 6μηνα έντοκα

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018.

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 3ης Ιανουαρίου 2018, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων € 375.000.000 99,172

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018.