Υπερκαλύφθηκε η δημοπρασία 6μηνων εντόκων

Υπερκαλύφθηκε η δημοπρασία 6μηνων εντόκων

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,77 φορές.

Με επιτόκιο 1,65% το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιοστην προηγούμεη δημοπρασία ήταν 1,95%.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,77 φορές.