ΤτΕ: Πτώση 7,5% στις τιμές των διαμερισμάτων το 2014

ΤτΕ: Πτώση 7,5% στις τιμές των διαμερισμάτων το 2014
Σε ποσοστό 7,5% υποχώρησαν σε ετήσια βάση το 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων, έναντι 10,9% το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, στο δ΄ τρίμηνο του 2014 εκτιμάται με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 (έναντι ρυθμών μείωσης 8,9%, 7,9% και 7,0% το α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία).

Δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Η η μείωση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 5,4% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών (έναντι μείωσης 8,4%, 6,5% και 5,7% το α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία) και 6,1% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2014: -9,2%, -8,8% και -7,9%, αντίστοιχα).

Για το σύνολο του 2014, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2013 ήταν 6,6% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι 10,9% το 2013, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 8,0% το 2014, έναντι 10,8% το 2013.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2013 κατά 6,6% στην Αθήνα, 6,9% στη Θεσσαλονίκη, 5,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2014, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2013 ήταν 9,1%, 6,6%, 6,7% και 5,2% αντίστοιχα.

Τέλος, οι τιμές των διαμερισμάτων για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας το δ΄ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένες κατά 6,1% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2013, ενώ για το σύνολο του 2014 οι αντίστοιχες τιμές μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,9%.

Εκτιμήσεις οικιστικών ακινήτων

Οι εκτιμήσεις οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιονδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.) έφθασαν το δ΄ τρίμηνο του 2014 τις 3.642, έναντι 4.275, 3.636 και 4.778 το α', β' και γ' τρίμηνο του 2014 (αναθεωρημένα στοιχεία). Σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των εκτιμήσεων το δ΄ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένος, κατά 13,2% (α', β' και γ' τρίμηνο 2014: -59,8, -29,0% και 6,3% αντίστοιχα).

Σε ολόκληρο το 2014 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 16.331, εμφανίζοντας σημαντική μείωση, κατά 33,2%, έναντι του προηγούμενου έτους.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ(1)

2013

2014*

2013

2014 *

δ΄

α΄*

β΄*

γ΄*

δ΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών (2007=100)

69,5

64,3

66,9

65,7

64,7

63,9

63,0

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-10,9

-7,5

-9,6

-8,9

-7,9

-7,0

-5,8

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1. Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

71,4

66,7

69,3

68,1

67,1

66,2

65,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-10,9

-6,6

-10,7

-8,4

-6,5

-5,7

-5,4

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

68,3

62,8

65,4

64,2

63,1

62,5

61,4

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-10,8

-8,0

-8,9

-9,2

-8,8

-7,9

-6,1

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Αθήνα

Δείκτης τιμών (2007=100)

67,5

61,3

64,4

62,9

61,2

61,0

60,1

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-12,3

-9,1

-11,4

-10,7

-9,9

-9,1

-6,6

2. Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,7

60,4

62,8

62,4

62,2

58,6

58,4

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-9,1

-6,6

-8,5

-8,4

-4,9

-6,3

-6,9

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών (2007=100)

71,9

67,1

69,7

68,0

67,7

66,9

65,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-10,4

-6,7

-9,0

-8,2

-6,6

-6,1

-5,9

4. Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών (2007=100)

73,3

69,5

71,0

70,7

69,8

69,3

68,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-9,1

-5,2

-7,1

-6,4

-6,4

-4,1

-3,9

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

Δείκτης τιμών (1997=100)

177,4

163,3

170,2

167,2

164,5

161,9

159,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-10,9

-7,9

-10,1

-9,5

-8,2

-7,9

-6,1

Αξιολόγηση