Σε δημόσια διαβούλευση οι τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

Σε δημόσια διαβούλευση οι τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), για τις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων. Η διαδικασία των ενστάσεων που ξεκίνησε από σήμερα θα διαρκέσει έως και την Κυριακή.

Οι προτεινόμενες τιμές, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ,
β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών
γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
δ) κοστολόγια εταιριών

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος, τα εμβόλια, τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα. Οι προτεινόμενες τιμές περιλαμβάνουν μείωση της τιμή των προϊόντων που έχουν χάσει την πατέντα τους κατά 50% και των γενοσήμων τους κατά 65% της τιμής του φαρμάκου αναφοράς.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ , εφαρμόστηκε δυναμική τιμολόγηση με βάση δεδομένα πωλήσεων που έλαβε το Τμήμα Τιμολόγησης του Οργανισμού, από την Αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ.

Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στον 2ο όροφο του ΕΟΦ ακολουθώντας την ακόλουθη σειρά:

Σήμερα , Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 13.00 π.μ. οι επιχειρήσεις κατά αλφαβητική σειρά από Α έως F (Λατινικοί Χαρακτήρες)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου και ώρα 09.30 π.μ. από G έως P (Λατινικοί Χαρακτήρες)
Κυριακή 15 Νοεμβρίου και ώρα 09.30 π.μ. από Q έως Z και Α έως Φ (Ελληνικοί χαρακτήρες).

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ