ΕΟΠΥΥ: Στα 1,945 δισ. ευρώ η φαρμακευτική δαπάνη για τρία χρόνια

ΕΟΠΥΥ: Στα 1,945 δισ. ευρώ η φαρμακευτική δαπάνη για τρία χρόνια
Σταθερή για τρία χρόνια, θα είναι η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υγείας ενώ ορίζεται και ειδικός μηχανισμός υπολογισμού της υστέρησης του φαρμακευτικού προϋπολογισμού των νοσοκομείων.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, οΕΟΠΥΥ δεν θα καλύψει περισσότερα από 1,94 δισ. ευρώ ετησίως για την τριετία 2016-2018 έναντι 2 δισ. το 2015, ενώ σε αυτό το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών και των οικονομικά αδυνάτων, καθώς και η δαπάνη για τα εμβόλια, τους ορούς και τα παράγωγα αίματος.

Σύμφωνα με την απόφαση, το εν λόγω ποσό κατανέμεται σε μηνιαία βάση, ανάλογα με τον στόχο, τις διαχρονικές τάσεις και την αναμενόμενη χρονική απόδοση των μέτρων και διοικητικών παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε ενδεχόμενες υπερβάσεις να κατανέμονται αναλογικά στο σύνολο του έτους. Κάθε μήνα υπολογίζεται η διαμόρφωση της δαπάνης σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο και τυχόν υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται και απαιτείται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας σε εξαμηνιαία βάση.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας υπολογίζεται από τα πραγματικά στοιχεία του εξαμήνου που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα σάρωσης συνταγών και αφορούν τα φάρμακα που αποδεδειγμένα έχουν αποζημιωθεί από τον Οργανισμό.

Για τον προσδιορισμό της δαπάνης, αφαιρείται η συμμετοχή των ασφαλισμένων ή ποσά που αφορούν νομοθετημένες εκπτώσεις και επιστροφές (rebates) της φαρμακευτικής εταιρείας ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας προς τον ΕΟΠΥΥ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ