ΕΚΤ: Αποτελεσματικό το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων

ΕΚΤ: Αποτελεσματικό το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
«Αποτελεσματικό» χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, σε έκθεσή της για την πορεία υλοποίησης της ποσοτικής χαλάρωσης.

Όπως εξηγείται στην έκθεση, το πρόγραμμα κατάφερε να «χαλαρώσει» τις πιέσεις στις χώρες της Ευρωζώνης, μέσω τριών διαύλων:
Τιμές κρατικών ομολόγων, η αύξηση των οποίων οδήγησε σε άνοδο των αποτιμήσεων τους στους τραπεζικούς ισολογισμούς, προσφέροντας μία μορφή κεφαλαιακής «ανακούφισης».

«Μηνύματα» στις αγορές, καθώς οι προσδοκίες για τα μελλοντικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια ήταν χαμηλές, ενώ αντίθετα, αυξήθηκαν σημαντικά οι προσδοκίες για την πορεία του πληθωρισμού.

Προσδοκίες για τον μακροπρόθεσμο πληθωρισμό

Η μελέτη διαπιστώνει παράλληλα, ότι ενδεχόμενη μεγιστοποίηση της διάρκειας των ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ, θα συνεπαγόταν την αύξηση της μακροοικονομικής επίδρασης του προγράμματος και ότι η επίδραση στις τιμές των ομολόγων, θα αυξανόταν χάρη στις αγορές πιο ριψοκίνδυνων τίτλων.